"allmänna krav" - Engelsk översättning

SV

"allmänna krav" på engelska

SV

allmänna krav {pluralis}

volume_up

Användningsexempel för "allmänna krav" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet första avsnittet handlar om allmänna krav på konsekvensbedömningar på EU-nivå.
Firstly, there are general requirements for impact assessments at European level.
SwedishI det första behandlas allmänna krav på konsekvensbedömningar på EU-nivå.
First of all, the report sets out the general requirements for IAs at European level.
SwedishDen måste bestå av mer än några få allmänna krav på mer sysselsättning.
It must consist of more than just a few general demands for more jobs.
SwedishI kommissionens text anges endast allmänna krav i linje med subsidiaritetsprincipen.
The Commission’s text sets out only general requirements in line with the principle of subsidiarity.
SwedishI kommissionens text anges endast allmänna krav i linje med subsidiaritetsprincipen.
The Commission’ s text sets out only general requirements in line with the principle of subsidiarity.
SwedishMan måste därför utan tvekan fastställa nya allmänna krav.
Therefore, without a doubt, new general requirements need to be set.
SwedishEuropeiska gemenskapens lagstiftning måste även uppfylla de allmänna juridiska krav som ställts på gällande lagar.
European Union legislation must also comply with the general legal requirements for legislation.
SwedishDet vore mycket mer logiskt att anta ett direktiv om traktorer som omfattar allmänna krav och säkerhetsföreskrifter.
It would be far more logical to adopt a directive on tractors enshrining general requirements and safeguards.
SwedishMalta är ett av de tolv kandidatländer som i särskilt hög grad uppfyller de allmänna krav som Europeiska unionen har fastställt.
Mr President, Malta is one of the twelve candidate countries which meets the general requirements set by the European Union on all counts.
SwedishDet är viktigt att den allmänna översynen inkluderar strängare krav på luftfartssektorn tillsammans med hårdare mål om minskade utsläpp från och med 2013.
It is important that the general review includes a stricter demand on the aviation sector along with stricter reduction targets as and from 2013.
SwedishEU måste dra lärdom av det och ta hänsyn till detta allmänna och tilltagande krav på ett rättvisare, värdigare partnerskap, även i samband med behandlingen av invandrare.
The European Union needs to learn from that and take the measure of this general and growing demand for a fairer, more dignified partnership, including in its way of treating migrants.

Liknande översättningar för "allmänna krav" på engelska

allmänna adjektiv
krav substantiv
allmänna regler substantiv
English
ytterligare krav substantiv
allmänna medel substantiv
godkänna ett krav verb
grundläggande krav substantiv
tilldelning av krav substantiv