"allmängods" - Engelsk översättning

SV

"allmängods" på engelska

SV

allmängods {enbart pluralis}

volume_up
allmängods
Parlamentet understryker att Europeana inte bara får ge tillgång till verk som är allmängods, utan även måste innefatta material som fortfarande är upphovsrättsligt skyddat.
Parliament underlines that Europeana should not just give access to public domain works, but should also include material that is still in copyright.

Användningsexempel för "allmängods" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är uttalade motståndare till varje form av patent som omfattar livet och den kunskap vi betraktar som allmängods.
We stand in clear opposition to any patents covering life and knowledge that we consider a universal good.
SwedishDetta skall avvisas å det bestämdaste, eftersom människans genom i alla sina former är allmängods, till vilket alla skall ha ohindrad tillgång.
That must be firmly rejected, for the human genome in any form is common property to which anyone should have unhindered access.
SwedishGener och gensekvenser måste förbli allmängods för mänskligheten och stå till fritt förfogande för forskarna för alla människors väl och ve.
Genes and gene sequences must remain the common property of humanity and be freely accessible to researchers for the benefit of all people.
SwedishParlamentet understryker att Europeana inte bara får ge tillgång till verk som är allmängods, utan även måste innefatta material som fortfarande är upphovsrättsligt skyddat.
Parliament underlines that Europeana should not just give access to public domain works, but should also include material that is still in copyright.