"allmän opinion" - Engelsk översättning

SV

"allmän opinion" på engelska

SV

allmän opinion {utrum}

volume_up
allmän opinion (även: folkopinion)
Detta har skapat ett momentum, men även en stark allmän opinion för att hitta sanningen.
This has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Dessutom behöver vi en allmän opinion som stöder nya produkter och innovation på marknaden.
We also need public opinion that supports novelties and innovation in the market.
Vi hade en allmän opinion som var emot EU under ganska lång tid.
We had public opinion against the European Union for quite some time.

Användningsexempel för "allmän opinion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan talade om att det inte bara finns en enda allmän opinion, utan 15 olika arenor.
He talked of there not being a single, general opinion, but 15 different arenas.
SwedishAlla dessa åtgärder speglar en ändrad allmän opinion i frågan om avfallshantering.
All these measures reflect changing public opinions on the issue of waste management.
SwedishDetta har skapat ett momentum, men även en stark allmän opinion för att hitta sanningen.
This has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
SwedishDessutom behöver vi en allmän opinion som stöder nya produkter och innovation på marknaden.
We also need public opinion that supports novelties and innovation in the market.
SwedishI dag är det en muslimsk allmän opinion som sträcker sig långt bortom Arabländernas gränser.
Today, it is Muslim public opinion, which extends far beyond the geography of the Arab states.
SwedishVi hade en allmän opinion som var emot EU under ganska lång tid.
We had public opinion against the European Union for quite some time.
SwedishJag vill bara påpeka att det i de här frågorna inte finns någon enhetlig allmän opinion i Europa.
Let me just point out to you that public opinion in Europe is not united on these questions.
SwedishDet finns ingen allmän opinion i EU, och det kan därför heller inte finnas någon EU-utrikespolitik.
There is no such thing as European public opinion, and there can therefore be no EU foreign policy.
SwedishVi beklagar att det inte finns en europeisk allmän opinion.
We lament the lack of a European public opinion.
Swedish(NL) I Europa existerar ingen gemensam allmän opinion.
. (NL) There is no common public opinion in Europe.
SwedishUtan en allmän opinion som förplikar till miljöskydd är också politikerna döva för miljökrav.
Without a national viewpoint committed to protecting the environment, politicians will turn a deaf ear to environmental demands.
SwedishDet finns inte någon allmän europeisk opinion.
There is no such thing as European public opinion.
SwedishI Europa existerar ingen gemensam allmän opinion.
SwedishDe europeiska politiska partierna är mycket viktiga för bildandet och framförandet av en allmän europeisk opinion.
The European political parties are essential to the formation and expression of a genuine European public opinion.
SwedishDet finns ingen allmän opinion i EU, och det kan därför heller inte finnas någon EU-utrikespolitik.
The very idea of issuing such a declaration ties in with the general belief that the European Union has something resembling a foreign policy.
SwedishFörespråkarna för en europeisk stat med flera folkgrupper har dock upptäckt att det inte finns någon europeisk allmän opinion.
However, those in favour of a European multicultural state have discovered that there is no European public opinion.
SwedishResultatet av den irländska folkomröstningen visar att EU:s framgång offras för en överdos tveksam allmän opinion.
The result of the Irish referendum testifies that the success of Europe is being sacrificed to an overdose of doubtful public opinion.
SwedishDet finns ännu ingen allmän europeisk opinion, men i exempelvis mitt hemland Estland har stödet för EU ökat för varje månad som gått sedan anslutningen.
At the same time, I would like to see a slightly different emphasis regarding the publicising of the Constitution.
SwedishAv den anledningen är det tämligen konstgjort att på ett forcerat sätt skapa partier uppifrån när det inte finns någon allmän europeisk opinion.
That is why it is rather artificial, at a moment when there is no European public opinion, to create parties from above in a forced way.
SwedishVi är långtifrån ett påstått europeiskt folk, eller en s.k. europeisk allmän opinion, som skulle anses återspegla Europaparlamentet.
We are far from the desired goal of a European people, or a so-called European public opinion, which the European Parliament is supposed to reflect.

Liknande översättningar för "allmän opinion" på engelska

opinion substantiv
English
allmän adjektiv
allmän substantiv
English
allmän nyttighet substantiv
English
allmän kännedom substantiv
English
allmän åklagare substantiv
allmän utbildning substantiv
allmän helgdag substantiv
allmän kamp substantiv