"allierad" - Engelsk översättning

SV

"allierad" på engelska

EN
EN
SV

allierad {utrum}

volume_up
allierad (även: bundsförvant)
volume_up
ally {substantiv}
Sydkorea är en viktig allierad i ett strategiskt betydelsefullt område.
South Korea is an important ally in a strategically important area.
Turkiet är inte ett europeiskt land, men det är ett vänskapligt land och en militär allierad.
Turkey is not a European country, but it is a friendly country and a military ally.
Västvärlden ser Etiopien som en allierad, och med västvärlden menar jag också Amerika.
The West views Ethiopia almost as an ally, and by the West I also mean America.

Användningsexempel för "allierad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVästvärlden ser Etiopien som en allierad, och med västvärlden menar jag också Amerika.
The West views Ethiopia almost as an ally, and by the West I also mean America.
SwedishTurkiet var under hela kalla kriget en trofast allierad på västs sida.
Throughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
SwedishJag är så stolt över att kunna säga att för mig var hon en vän och en politisk allierad.
I am so proud to say that, to me, she was a friend and a political ally.
SwedishTurkiet är inte ett europeiskt land, men det är ett vänskapligt land och en militär allierad.
Turkey is not a European country, but it is a friendly country and a military ally.
SwedishLikväl är Egypten - som vi har hört från Posselt - en vän och en allierad.
Yet Egypt - as we have heard from Mr Posselt - is a friend and ally.
SwedishUkraina kan dock inte kasta sig i famnen på en enda allierad.
Innumerable advisors have given logistical support to the opposition in Ukraine.
SwedishOm vi inte skulle göra detta, kommer vi att gå miste om en värdefull allierad.
If we fail to do so, we shall be throwing away a valuable ally.
SwedishSydkorea är en viktig allierad i ett strategiskt betydelsefullt område.
South Korea is an important ally in a strategically important area.
SwedishVi uppmärksammar inte Kanada tillräckligt mycket, som är en viktig allierad till Europeiska unionen.
I would also mention that on Sunday we had another summit – this time with Canada.
SwedishKanada är en nära allierad, men EU måste vara en kritisk vän när så krävs.
Mr President, Canada is a close ally, but the EU must be a critical friend where necessary.
SwedishNuförtiden ser vi Ryssland som en allierad och leverantör av energi.
These days, we consider Russia to be an ally and supplier of energy.
SwedishPakistan är en viktig allierad för Europeiska unionen.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, Pakistan is a vital ally for the European Union.
SwedishVi uppmärksammar inte Kanada tillräckligt mycket, som är en viktig allierad till Europeiska unionen.
We do not devote enough attention to Canada, an important ally for the European Union.
SwedishSmå länder har bara rättsstablititeten, fördraget som allierad.
Small countries have only legal stability and the Treaty on their side.
SwedishUkraina kan dock inte kasta sig i famnen på en enda allierad.
Ukraine, however, cannot throw itself into the arms of one single ally.
SwedishTurkiet är inte ett europeiskt land, men det är ett vänskapligt land och en militär allierad.
Unfortunately, the proposed policy is somewhat vague in a number of essential, concrete points.
Swedish. - (EN) Pakistan är en viktig allierad i kriget mot terrorn.
in writing. - Pakistan is a vital ally in the war on terror.
SwedishTurkiet har varit en lojal allierad med Europeiska unionen och förtjänar ett tydligt och ärligt svar.
Turkey has been a loyal ally of the European Union and deserves a clear and honest answer.
SwedishVi är säkra på att vi får en ordförande som inte är allierad med det ena eller andra politiska lägret.
We are sure that we shall have a President who is not allied to this or that political camp.
SwedishKommissionen och OLAF hoppas att parlamentet kommer att förbli en mäktig allierad i detta projekt.
The Commission and OLAF hope that Parliament will continue to be a powerful ally in this project.

Synonymer (svenska) till "allierad":

allierad