"allestädes" - Engelsk översättning

SV

"allestädes" på engelska

SV

allestädes {adverb}

volume_up
allestädes (även: överallt, allmänt)
Vi måste naturligtvis inse att inte ens Fraga har förmågan att vara allestädes närvarande.
Of course we have to believe that even Mrs Fraga cannot be everywhere at once.
Han är inte allestädes närvarande som Leopoldo Fregoli.
The President of Parliament is not endowed with the ability to be everywhere at once; he is not omnipresent, like Fregoli.

Användningsexempel för "allestädes" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag syftar inte enbart på den allestädes närvarande och allmänt kända polske rörmokaren.
I am not merely referring to the omnipresence of the proverbial Polish plumber.
SwedishVi måste naturligtvis inse att inte ens Fraga har förmågan att vara allestädes närvarande.
Of course we have to believe that even Mrs Fraga cannot be everywhere at once.
SwedishDet må vara att talibanerna har förlorat sin makt, men deras anda är allestädes närvarande.
The Taliban may have lost power, but their spirit still haunts Afghanistan.
SwedishJag syftar inte enbart på den allestädes närvarande och allmänt kända polske rörmokaren.
As a Polish citizen, I too should like to have my say on the matter.
SwedishVad gäller informationsteknologier är skärmen allestädes närvarande.
In information technology, the screen is omnipresent.
SwedishDet säger att EU:s synlighet inte är så allestädes närvarande som man skulle önska på grund av en rad faktorer.
It states that EU visibility is not as ever-present as one would like because of a number of factors.
SwedishDet säger att EU: s synlighet inte är så allestädes närvarande som man skulle önska på grund av en rad faktorer.
It states that EU visibility is not as ever-present as one would like because of a number of factors.
SwedishPremiärminister Blair är utan tvekan mycket aktiv och allestädes närvarande, men ordföranden Blair har försvunnit.
Prime Minister Blair is doubtless very active and omnipresent, however President Blair has disappeared.
SwedishOch ändå är, om man läser texten noga, denna tanke närvarande, jag skulle till och med vilja säga allestädes närvarande i den text som lagts fram av kommissionen.
Yet that text quite clearly mentions it - in fact it is full of such references.
SwedishHan är inte allestädes närvarande som Leopoldo Fregoli.
The President of Parliament is not endowed with the ability to be everywhere at once; he is not omnipresent, like Fregoli.
SwedishJag anser att det är viktigt att särskilt betona kampen mot korruptionen som är ett allestädes närvarande gissel i många AVS-stater.
I consider it important to give special emphasis to the fight against corruption, which is an evil that is all too present in many ACP countries.
SwedishDen allestädes närvarande och heliga ”fria konkurrensen” försvaras till varje pris och är återigen den pelare som initiativet grundar sig på.
The ubiquitous and sacrosanct 'free competition' is defended at all costs and is once again the pillar by which this initiative is supported.
SwedishKommissionens upprepade tal om öppenhet och viljan till " ärligt samarbete" med parlamentet kamouflerar en allestädes närvarande verklighet.
Repetitive speeches from the Commission about transparency and the desire for 'open cooperation' with Parliament disguise an ever present reality.
SwedishKommissionens upprepade tal om öppenhet och viljan till " ärligt samarbete " med parlamentet kamouflerar en allestädes närvarande verklighet.
Repetitive speeches from the Commission about transparency and the desire for 'open cooperation ' with Parliament disguise an ever present reality.
SwedishDenna metod med att vara allestädes närvarande innebär inte bara ett ifrågasättande av subsidiariteten, enligt den ifrågasätts även hur effektivt rådets arbete är.
This omnipresent method raises not only the question of subsidiarity, but also the question of how effective the work of the Council actually is.
SwedishDet är sant att ni verkar vara allestädes närvarande. En dag är ni i Paris, nästa i Bryssel, i dag i Strasbourg, i morgon i London, även om Angela Merkel inte var inbjuden.
It is true that you are somewhat omnipresent: one day you are in Paris, the next in Brussels, today in Strasbourg, tomorrow in London, even if Mrs Merkel was not invited.
SwedishOch data är en slags allestädes närvarande resurs som vi kan forma för att generera nya innovationer och insikter och den finns överallt omkring oss, och kan bli insamlad väldigt enkelt.
Data is the kind of ubiquitous resource that we can shape to provide new innovations and new insights, and it's all around us, and it can be mined very easily.
SwedishDen allestädes närvarande engelskan visar tydligt den fälla ni har hamnat i mina vänner från länderna i öster!
The omnipresence of English points clearly to the trap: it is so very, very unfortunate, my friends from the countries of the East, that you are leaving one empire only to join another.