"allesammans" - Engelsk översättning

SV

"allesammans" på engelska

SV

allesammans {pronomen}

volume_up
Gott nytt år till allesammans, och gratulationer till vår talman!
Mr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
Jag tackar allesammans och gratulerar till avtalet.
Thank you very much to everybody and congratulations on this Agreement.
Om det gör det så spar det massor av tid åt allesammans.
If it did so it would save everybody a lot of time.
   – Tack till er allesammans, särskilt till er, herr minister.
   – Thank you everyone, especially you, Minister.
Din Mor och jag gör det vi tror är bäst för allesammans.
Your mother and I are doing what we think is best for everyone.
De börjar här allesammans ropa om att vi måste lägga om trafiken från väg till järnväg, och vad händer?
Everyone is calling for us to get traffic off the roads and onto the railways, and what happens?

Användningsexempel för "allesammans" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGott nytt år till allesammans, och gratulationer till vår talman!
Mr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
SwedishVi är lata allesammans. De flesta människor gör faktiskt inte saker om de slipper.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
SwedishSå tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.
So thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
SwedishFör vi agerar här som om vi allesammans vore överens, men i praktiken är det inte så.
We pretend that we are all agreed on this, but this is not so in practice.
SwedishVi vill allesammans gärna göra något för den europeiska bedrägeribekämpningen.
Mr President, we all want to do something about combating European fraud.
SwedishJag tänker inte gå igenom dem allesammans, utan kommer att koncentrera mig på de viktigaste frågorna.
I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
SwedishDe är så många att det vore omöjligt för mig att rada upp allesammans.
There are so many, it would be impossible for me to list them all.
SwedishJag tror att vi allesammans kan vara helt och hållet överens i denna sak.
The needs are in fact so great I think we can agree together to be generous in this.
SwedishEU ligger inte någon annanstans, utan det är vi allesammans som är Europa.
The EU is not somewhere else; rather, we all make up Europe.
SwedishTack allesammans för detta men framför allt tack till Anna Hedh för ett utmärkt betänkande.
Thank you very much for all that, but especially thanks to Ms Anna Hedh for the excellent report.
SwedishVi måste också allesammans, kolleger, vara väl medvetna om att detta ärende bara är ett steg på vägen.
We should all bear in mind that this dossier is only an intermediate step.
SwedishVi är allesammans ense om detta, och jag hoppas att vi därmed snabbt kan göra framsteg.
An important point, as Mr Watts has already pointed out, is safety. Nobody should compromise on safety.
SwedishMitt intryck är att vi allesammans har alldeles för bråttom att återgå till vår vanliga verksamhet.
My impression is that we are all in far too much of a hurry to get down to business as usual.
SwedishVi är allesammans ense om att medlemsstaterna nu äntligen måste bestämma sig för vad de skall göra.
We are all agreed that Member States need to finally decide for themselves what they want do.
SwedishDe är allesammans intressanta. Det mest intressanta vad mig beträffar är dock konsumenten.
They are all interesting in their own way, but most interesting of all is the consumer, in my opinion.
SwedishDet finns ingen plan B, men vi har allesammans upprättat en plan D: ”D” som i demokrati och debatt.
There is no plan B, but amongst all of us we have coined a plan D: ‘D’ for democracy and debate.
SwedishJag tackar allesammans och gratulerar till avtalet.
Thank you very much to everybody and congratulations on this Agreement.
SwedishDe börjar här allesammans ropa om att vi måste lägga om trafiken från väg till järnväg, och vad händer?
Everyone is calling for us to get traffic off the roads and onto the railways, and what happens?
SwedishDet finns ingen plan B, men vi har allesammans upprättat en plan D: ” D ” som i demokrati och debatt.
There is no plan B, but amongst all of us we have coined a plan D: ‘ D ’ for democracy and debate.
SwedishDin Mor och jag gör det vi tror är bäst för allesammans.
Your mother and I are doing what we think is best for everyone.