SV

allergisk {adjektiv}

volume_up
allergisk
Missfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
Her discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
För ungefär 17 år sedan, blev jag allergisk mot luften i Delhi.
Some 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.
Om man är allergisk mot nötter kan man undvika att äta nötter.
If you are allergic to nuts, you can avoid eating nuts.

Användningsexempel för "allergisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i min väska/ficka!
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
SwedishJag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några rum som är anpassade för detta?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
SwedishMissfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
Her discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
SwedishDu kan beställa annan mat om du är vegetarian, vegan, allergisk eller överkänslig mot något.
You can order special food if you’re a vegetarian, a vegan, allergic or sensitive to a particular food.
SwedishOm man är allergisk mot nötter kan man undvika att äta nötter.
If you are allergic to nuts, you can avoid eating nuts.
SwedishFör ungefär 17 år sedan, blev jag allergisk mot luften i Delhi.
Some 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.
SwedishDet finns inga vetenskapliga uppgifter om vilka restmängder som kan orsaka en allergisk reaktion.
No scientific data are available on what residual amount of a given allergen may trigger an allergic reaction.
SwedishEn varningstext på etiketten att dessa parfymämnen kan orsaka en allergisk reaktion anser jag vara tillräckligt.
A warning on the label that these could cause an allergic reaction should, in my opinion, suffice.
SwedishJag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här ____?
I am allergic to ____. Does this contain ____?
SwedishDen mörka sidan av webben är allergisk mot ljus.
The dark side of the web is allergic to the light.
SwedishDessutom tycker vi att det är en bra förbättring att ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion förses med etikett.
We also find it a useful improvement that preparations which can cause an allergic reaction are now also to be labelled.
SwedishJag har fått en allergisk reaktion.
SwedishHon är allergisk mot orkidéer.
SwedishJag är allergisk mot/för ___.
SwedishJag är en varm förespråkare av frihandel och allergisk mot protektionism, men det betyder inte att jag måste vara naiv.
(SV) Madam President, Commissioner, I am a fervent advocate of free trade and am allergic to protectionism, but that does not mean that I am naive.
SwedishOm någon blir allergisk mot nickel kan de, naturligtvis, om de någonsin kommer i kontakt med det därefter, få en mycket kraftig reaktion.
If someone becomes sensitized to nickel, then, of course, if they ever come into contact with it subsequently, they can be subject to a very severe reaction.
SwedishKosmetiska som innehåller någon av 26 dofter över en viss tröskel skall märkas med en varningsetikett som lyder "kan förorsaka en allergisk reaktion".
Cosmetics containing any of 26 fragrances above a certain threshold are to be labelled with a warning which says 'could cause an allergic reaction' .
SwedishKosmetiska som innehåller någon av 26 dofter över en viss tröskel skall märkas med en varningsetikett som lyder " kan förorsaka en allergisk reaktion ".
Cosmetics containing any of 26 fragrances above a certain threshold are to be labelled with a warning which says 'could cause an allergic reaction '.

Synonymer (svenska) till "allergisk":

allergisk