"alldeles utmärkt" - Engelsk översättning

SV

"alldeles utmärkt" på engelska

SV

alldeles utmärkt {adverb}

volume_up
alldeles utmärkt

Användningsexempel för "alldeles utmärkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har ett enda ramverk för AVS-samarbetet, och det fungerar alldeles utmärkt.
We have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
SwedishOch det är alldeles utmärkt att det finns en så bred uppslutning för dessa åtgärder.
It is also absolutely wonderful that there is such broad support for these measures.
SwedishAlldeles utmärkt, men de där miljöindikatorerna är inte alltför exakta.
All well and good, but these environmental indicators are not all that precise.
SwedishHerr talman, vi har i er en alldeles utmärkt företrädare för kammaren.
Mr President, you are a magnificent representative of what this House stands for.
SwedishJag anser att demokratin bärs här på ett alldeles utmärkt sätt av sina valda representanter.
I believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.
Swedish(LT) Jag gratulerar föredraganden till att hon utarbetat ett alldeles utmärkt dokument.
(LT) Congratulations to the rapporteur on having prepared such an excellent document.
SwedishI sitt anförande gav Colom en alldeles utmärkt framställning av budgetutskottets åsikt.
In his speech Mr Colom outlined a Committee on Budgets position absolutely perfectly.
SwedishDet är för mig ett alldeles utmärkt sätt att visa hur en levande demokrati ska fungera.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
SwedishKollega Maes har egentligen redan sagt det på ett alldeles utmärkt vis.
Madam President, Mrs Maes has already put the point across very well.
SwedishJag har ett här i handen och det fungerar – som jag hoppas att alla hör – alldeles utmärkt.
I have one here in my hand, and – as I hope everyone can hear – it works splendidly.
SwedishJag har ett här i handen och det fungerar – som jag hoppas att alla hör – alldeles utmärkt.
I have one here in my hand , and – as I hope everyone can hear – it works splendidly.
SwedishDet är naturligtvis alldeles utmärkt att Teheran avser att frysa sin uranutvinning.
It is, of course, extremely positive that Teheran intends to suspend its extraction of uranium.
SwedishDet kommer till uttryck i Anderssons betänkande som jag anser vara alldeles utmärkt.
This message is contained in the excellent report by Mr Andersson.
SwedishJag tycker att Ceyhun förtjänar en eloge för ett alldeles utmärkt arbete.
I feel that Mr Ceyhun deserves great praise for his excellent work.
SwedishAtt jämföra och utvärdera de olika nationella lagstiftningarna tycker jag är alldeles utmärkt.
I think it is quite excellent to compare and evaluate the various national legislations.
SwedishJag vill börja med att tacka kommissionen för en alldeles utmärkt grönbok.
Mr President, I would like to begin by thanking the Commission for an excellent Green Paper.
SwedishI Sverige har vi en barnombudsman, vilket fungerar alldeles utmärkt.
In Sweden we have a children's ombudsman, which works extremely well.
SwedishJag vill börja med att tacka föredragande Panayotopoulos-Cassiotou för ett alldeles utmärkt arbete.
Let me begin by thanking Mrs Panayotopoulos-Cassiotou for an excellent piece of work.
SwedishFöredraganden, som för övrigt har gjort ett alldeles utmärkt arbete, uttrycker sin oro över detta.
It is, indeed, very worrying when these ventures are not taken seriously.
SwedishIlda Figueiredo lade fram det alldeles utmärkt, och jag vill bara tillägga en sak.
Madam President, Mrs Figueiredo put it excellently, and I should just like to add one thing.

Liknande översättningar för "alldeles utmärkt" på engelska

alldeles adverb
utmärkt adjektiv
utmärkt adverb
English