"alla tillsammans" - Engelsk översättning

SV

"alla tillsammans" på engelska

SV

alla tillsammans {adverb}

volume_up
alla tillsammans
Låt oss alla tillsammans utöva påtryckningar på våra medlemsstater.
Please let us, all together, put pressure on our Member States.
Om vi vill gå längre, skall vi då göra det alla tillsammans eller bara några stycken?
If we want to go further, do we want to go all together or do just a few of us want to go?
Så det finns en bra framtid om vi försöker göra det alla tillsammans.
So there is a good future if we try to do it all together.

Användningsexempel för "alla tillsammans" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.
If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.
SwedishDärför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.
That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.
SwedishVi måste tänka som demokrater på hur vi alla tillsammans kan ratificera det vi vill.
We need to think as democrats about how all of us together ratify what we desire.
SwedishEn kompromiss måste nås, och vi alla måste arbeta tillsammans i den avsikten.
A compromise must be found, and we need everyone to work together to that end.
SwedishOch det innebär att rock ' n ' roll kan rädda världen... alla vi tillsammans.
And that means that rock ' n ' roll can save the world... all of us together.
SwedishDet vi har uppnått under de senaste fem åren har vi alla uppnått tillsammans.
What we have achieved in the last five years has been achieved by all of us.
SwedishVi kan alla tillsammans nå en överenskommelse i Köpenhamn i slutet av 2009.
All of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
SwedishVi är här, alla grupper tillsammans, för att be er ta detta avgörande steg.
All the political groups are united in asking you to take this decisive step.
SwedishVi måste göra allt vi kan för att skapa ett samhälle, där vi alla kan leva tillsammans.
We must do all we can to bring about a society in which we can all live together.
SwedishAlla dessa åtgärder antogs, tillsammans med de fem bestämmelserna i Florensavtalet.
Those, along with the five Florence agreement provisions were all enacted.
SwedishVi måste alltså lära oss att arbeta tillsammans, vi alla som levt tillsammans.
So we need to learn to work together, all of us who have lived together.
SwedishDet är därför som vi vill ha dem frigivna, tillsammans med alla de andra i gisslan.
That is why we want them released, together with all the other hostages.
SwedishLaget är EU och vi måste alla arbeta tillsammans för att kunna lyckas.
The team is Europe, and we all need to combine our efforts in order to succeed.
SwedishFrågan vi alla ställer oss är: hur effektivt arbetar vi alla egentligen tillsammans?
The resultant question for all of us is how effective our cooperation is.
SwedishFramtiden är där vi är och det är det som vi alla arbetar för tillsammans.
The future is where we are and this is what we are all working on together.
SwedishVi har alla arbetat mycket effektivt tillsammans och åstadkommit ett mycket gott resultat.
We have all worked together very effectively and achieved a good result from this.
SwedishKosovos folk måste bli medvetna om att de alla ska leva tillsammans i vardagen.
The people of Kosovo must become aware in their everyday lives that they all live together.
SwedishDet är nu vi måste agera, alla tillsammans, omedelbart och utan dröjsmål.
It is now that we must act, all of us together, urgently and without delay.
SwedishDet är bara gemensamt, alla tillsammans, som européerna kan bemöta detta allvarliga problem.
Europeans will only be able to confront this serious problem by working together.
SwedishVi måste alla agera tillsammans och inte var för sig med isolerade insatser.
We need to all act together in our efforts and not separately with some isolated actions.

Liknande översättningar för "alla tillsammans" på engelska

tillsammans
English
tillsammans adverb
English
alla pronomen
alla adjektiv
komma tillsammans adverb
English
vara ute tillsammans verb
vara tillsammans verb
English
krypa tätt tillsammans verb
English
nära tillsammans adverb
English
alla möjliga adjektiv
English
hålla tillsammans verb
två tillsammans adverb
English
alla övriga substantiv
English
leva tillsammans verb
alla de adjektiv
English
alla typer av adverb