"alla sidor" - Engelsk översättning

SV

"alla sidor" på engelska

SV

alla sidor {preposition}

volume_up
alla sidor
Det kommer att kräva flexibilitet från alla sidor, inklusive Europaparlamentet.
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
Det var imponerande att det rådde enighet mellan alla sidor i parlamentet.
Madam President, it was impressive that there was a consensus on all sides of Parliament.
Det skulle vara en seger för de måttfulla över extremister från alla sidor.
This would be a victory by moderates against extremists on all sides.

Användningsexempel för "alla sidor" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kommer att kräva flexibilitet från alla sidor, inklusive Europaparlamentet.
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
SwedishHans karakteristiska vältalighet kommer att saknas stort av alla sidor i kammaren.
His characteristic eloquence will be sadly missed on all sides of this House.
SwedishDu måste lägga till följande rader (i fetstil) i spårningskoden på alla sidor.
You'll need to add the following lines (in bold) to the tracking code on your pages.
SwedishAlla sidor respekterar EU:s neutrala roll och modell för regional utveckling och fred.
All sides respect Europe's neutral role and model of regional progress and peace.
SwedishKommissionen anser att det är viktigt att alla sidor avstår från att bruka våld.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
SwedishLedamöterna på alla sidor i kammaren stöder de humanitära organisationernas arbete.
Everybody round the Chamber would support the work of the humanitarian organisations.
SwedishOm du vill aktivera register för alla sidor i den här mallen markerar du den här rutan.
Mark this box to activate the register-true option for all pages of this Style.
SwedishOm vi alla utnyttjar sina starka sidor och hjälps åt att dölja våra svagheter.
We play on each other's strengths and help cover each other's weaknesses.
SwedishHans karakteristiska vältalighet kommer att saknas stort av alla sidor i kammaren.
I welcome Commissioner Patten's allocation of EUR 300 million in 2003-04 to rebuild Iraq.
SwedishEtt definierat sidhuvud (och sidfot) gäller för alla sidor som tilldelats sidformatmallen.
A defined header and footer appear in all pages that have the same Page Style.
SwedishSjälvfallet vädjar vi till alla sidor, till både Georgien och Ryssland, om försiktighet.
Of course, we are appealing to all sides, to Georgia as well as Russia, for prudence.
SwedishHan har gjort ett utmärkt arbete för att hålla ihop alla sidor i detta parlament.
He has done a great job in keeping all sides of this House together.
SwedishVi hälsar alla dem, på båda sidor eller ingen, som bidragit till att nå dit vi nått i dag.
We salute all of those, on both sides and none, who helped to bring us to this day.
SwedishDet var imponerande att det rådde enighet mellan alla sidor i parlamentet.
Madam President, it was impressive that there was a consensus on all sides of Parliament.
SwedishDet skulle vara en seger för de måttfulla över extremister från alla sidor.
This would be a victory by moderates against extremists on all sides.
SwedishKolumninställningarna för sidor gäller alla de sidor där den aktuella sidformatmallen används.
The column settings for pages apply to all pages with the active Page Style.
SwedishDet var inte lätt att skapa balans och att nå en överenskommelse mellan alla sidor i parlamentet.
Mrs Jensen has done an excellent job and I should like to congratulate her again.
SwedishVi föreslår att detta underbyggs i en gemensam resolution från alla sidor i parlamentet.
We propose that this should be reinforced in a joint resolution by all sides of the House.
SwedishSå vi måste förtydliga att alla sidor måste följa vapenstilleståndsavtalet.
So we must make clear that all sides must abide by the cease-fire.
SwedishAdWords-systemet besöker och utvärderar alla sidor som dina annonsmåladresser leder till.
The AdWords system will visit and evaluate all pages specified by your ad destination URLs.

Liknande översättningar för "alla sidor" på engelska

sidor substantiv
English
alla pronomen
alla adjektiv
vara på bägge sidor verb
alla möjliga adjektiv
English
alla möjliga
alla övriga substantiv
English
alla de adjektiv
English
alla typer av adverb
alla i ett adjektiv
English
alla andra substantiv
English
alla närvarande
alla utom en adverb
alla länder substantiv
alla blickar substantiv
English
alla väder substantiv