"alla och envar" - Engelsk översättning

SV

"alla och envar" på engelska

volume_up
alla och envar {adv.} [talesätt]
SV

alla och envar {adverb} [talesätt]

volume_up
alla och envar (även: var och en)
Man förespråkar personakter om alla och envar och vill underteckna nya avtal med USA.
Personal files on all and sundry and the signature of new agreements with the USA are being promoted.
Alla och envar drivs ut i vinterkylan, desperata och utan att veta vart de skall ta vägen.
All and sundry are being driven into the wintry cold, desperate and not knowing where to go.
Alla och envar – patentets motståndare likväl som dess förespråkare – hävdar för närvarande att det är det de vill.
All and sundry – the patent’s opponents as much as its advocates – are currently asserting that that is what they want.

Användningsexempel för "alla och envar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta borde göra det tydligt för alla och envar att det nu är dags att handla.
That should make it clear to one and all, that now is the time for action.
SwedishÄrade kolleger, jag önskar er alla och envar en god jul och ett gott nytt år.
Ladies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
SwedishDen har till och med jämförts med kommunismen, genom att den hotar alla och envar.
It has even been compared with Communism, in that it threatens everyone.
SwedishMuscardini, i en första omgång gav jag ordet till alla och envar av de talare som begärde det.
Mrs Muscardini, I gave the floor to everyone who asked to speak the first time round.
SwedishSchengen har fungerat oerhört väl och det är tydligt för alla och envar.
Schengen has worked extremely well and it is visible for all to see.
SwedishAlla och envar drivs ut i vinterkylan, desperata och utan att veta vart de skall ta vägen.
All and sundry are being driven into the wintry cold, desperate and not knowing where to go.
SwedishDenna värdighet skall försvaras och främjas för alla och envar.
That dignity must be defended and promoted for each and every one of us.
SwedishMan förespråkar personakter om alla och envar och vill underteckna nya avtal med USA.
Personal files on all and sundry and the signature of new agreements with the USA are being promoted.
SwedishAlla och envar drivs ut i vinterkylan, desperata och utan att veta vart de skall ta vägen.
This Parliament will give them some advice in its resolution today, and I hope they will take notice.
SwedishJag säger detta för att det skall stå klart för alla och envar.
I am saying this so it will be clear in everybody's mind.
SwedishJag vill också konstatera det uppenbara: att unionen är beroende av alla och envar, och att alla behövs.
I would also like to state the obvious: that this Union depends on everyone, and everyone is necessary.
SwedishOm allt som ni vill att jag ska göra är att dyka upp och ses tillsammans med alla och envar, kommer jag inte att göra det.
If all you want me to do is pop up and be seen to be alongside everybody, I will not do that.
SwedishJag vet att jag talar för alla och envar när jag säger att jag önskar henne ett fullständigt tillfrisknande snarast möjligt.
I know I speak for everyone when I say I wish her the fullest and speediest possible recovery.
SwedishAlla och envar – patentets motståndare likväl som dess förespråkare – hävdar för närvarande att det är det de vill.
All and sundry – the patent’s opponents as much as its advocates – are currently asserting that that is what they want.
SwedishEuropeiska unionen skall inte alltid, så att säga, ge råd åt alla och envar utifrån våra grundläggande värderingar.
The European Union should not always be, as it were, making recommendations to all and sundry on the basis of our values.
SwedishVi behöver en bred runda, vi behöver omfattande förhandlingar, för att få till stånd ett paket som innehåller något för alla och envar.
We need a broad round, we need comprehensive negotiations to get a package that has something in it for everybody.
SwedishVår kontinent är inte ett land som kan erövras av alla och envar, och det finns såväl skyldigheter som rättigheter att respektera.
Our continent is not a land of conquest for anyone and everyone, and there are duties as well as rights to be respected.
SwedishOch det gäller alla och envar.
SwedishDet gäller för alla och envar.
SwedishDär finns något för alla och envar.

Liknande översättningar för "alla och envar" på engelska

envar pronomen
och konjunktion
English
och preposition
English
alla pronomen
alla adjektiv