"alla länder" - Engelsk översättning

SV

"alla länder" på engelska

SV

alla länder {pluralis}

volume_up
1. geografi
alla länder
Samtidigt erkände alla länder nödvändigheten av hållbar utveckling.
In addition, the need for sustainable development was recognised by all countries.
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Alla länder har minskat investeringarna för att begränsa statens underskott.
All countries have reduced investment in order to limit government deficit.

Användningsexempel för "alla länder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
Or should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
SwedishDet verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
SwedishAudiovisuella verk bör så snart som möjligt ges spridning i alla Europas länder.
We urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
SwedishAnslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):
The process has 3 stages (all subject to approval by all existing EU countries):
SwedishDessa problem har varit mycket stora i alla länder som tillhört Sovjetblocket.
These difficulties have been significant in every country from the Soviet sphere.
SwedishLåt konstitutionen bli föremål för folkomröstning i alla länder, helst samma dag.
Put the Constitution to the vote in all the countries, preferably on the same day.
SwedishTillväxt över hela unionen ligger i alla medborgares i samtliga länder intresse.
Growth across the Union is in the interests of citizens of all our countries.
SwedishVi bör se till att alla länder uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget.
We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty.
SwedishDen kan vara så hög som 5 procent av alla arbetstagare i länder som Storbritannien.
It may be as much as 5% of all workers in countries such as the United Kingdom.
SwedishAlla länder som får ekonomiskt bidrag måste förmås att gå samma väg som Norge.
All countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
SwedishAlla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
All users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
SwedishVi måste vidta åtgärder mot alla länder som tillverkar, säljer eller använder dem.
We must take action against all countries that manufacture, sell or use them.
SwedishDetta är ett problem inte bara för Asien, utan för alla länderalla kontinenter.
This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
SwedishECAC-medlemskapet omfattar 38 europeiska länder inklusive alla EU-medlemsländerna.
ECAC membership extends to 38 European States including all EU Member States.
SwedishSå låt oss inte driva på Lissabonfördraget förrän alla länder har ratificerat det.
So let us not push ahead with the Lisbon Treaty until every country has ratified it.
SwedishAlla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
All countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
SwedishVarför är alla länder jämlika men vissa stora länder mer jämlika än andra?
Why are all countries equal, but certain large countries more equal than others?
SwedishVi bör se till att alla länder uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget.
Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position.
SwedishI detta betänkande hävdas det dock att klausulen måste tillämpas lika i alla länder.
However, this report says that the clause must apply in all countries equally.
SwedishDirektivet måste också främja rörligheten för nationella verk i alla unionens länder.
It must also promote the movement of national works in every country of the Union.

Liknande översättningar för "alla länder" på engelska

länder substantiv
alla pronomen
alla adjektiv
alla möjliga adjektiv
English
alla möjliga
alla övriga substantiv
English
alla de adjektiv
English
alla typer av adverb
nordliga länder substantiv
English
alla i ett adjektiv
English
alla andra substantiv
English
alla närvarande
alla utom en adverb
alla blickar substantiv
English
alla väder substantiv