"all information" - Engelsk översättning

SV

"all information" på engelska

EN

"all information" på svenska

SV

all information {utrum}

volume_up
all information
All information måste dessutom behandlas strikt konfidentiellt.
All information, furthermore, would need to be treated strictly confidentially.
Tidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
All information om konferensen hittas i menyn till vänster.
You will find all information about the conference in the menu to the left.
EN

all information {substantiv}

volume_up
all information
All information, furthermore, would need to be treated strictly confidentially.
All information måste dessutom behandlas strikt konfidentiellt.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
Tidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
You will find all information about the conference in the menu to the left.
All information om konferensen hittas i menyn till vänster.

Användningsexempel för "all information" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe har alla dokument, all information, och ni kommer att bli positivt överraskade.
They have all the files, all the information, and you will be agreeably surprised.
SwedishKom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
Remember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
SwedishHan hade all information och av förståeliga skäl höll han den för sig själv.
He had all the information and for understandable reasons he kept it to himself.
SwedishAll information om detta är bra och jag har för avsikt att göra det mera synligt.
Any information is good on this and my intention is to make it more visible.
SwedishEn fildelare får sin dator genomsökt och all privat information genomsökt.
A file sharer gets his computer searched and all his private information perused.
SwedishFör övrigt vill nästan alla konsumenter ha all information om de livsmedel de köper.
Besides, almost all consumers want full information about the foods they buy.
SwedishVi ska undersöka all tillgänglig information och vidta de nödvändiga åtgärderna.
We shall examine all available information and take the necessary steps.
SwedishTidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
SwedishAll sådan information om ledamöters verksamhet skulle behöva omfatta all verksamhet.
Any such information on Members' activities would need to include all the activities.
SwedishInom denna ram existerar helt enkelt inte alla uppgifter och all information som behövs.
Within this framework, all the data and information needed simply do not exist.
SwedishAlla berörda parter kommer att ombes att lämna all information av betydelse.
All parties concerned will be asked to contribute all relevant information.
SwedishJag vill att Europaparlamentet ska ha full tillgång till all information.
I want the European Parliament to have full access to all of the information.
SwedishJag anser också att det är hög tid att all information om hungersnöden offentliggörs.
I also believe that it is high time that all information on the famine is made public.
SwedishÄn så länge har vi inte all den information om detta ärende som vi verkligen behöver.
So far we do not have the information on this case in the 100% form that we badly need.
SwedishKonsumenterna bör få all information om den resa de har för avsikt att göra.
Consumers should be provided with all the details regarding the trip they intend to make.
SwedishJag kommer att be honom att förse er med all ytterligare information som ni önskar.
I will be asking him to make available to you any further information you may wish to have.
SwedishMen man kan bara kontrollera om man också har tillgång till alla dokument och all information.
However, this is only possible with access to all the documents and information.
SwedishKonsumenterna måste ha rätt till all nödvändig information om risker.
Concerning hazards, consumers must have the right to have all necessary information.
SwedishKommissionen måste först göra en objektiv bedömning av all tillgänglig information.
The Commission first needs to carry out an objective assessment of all available information.
SwedishDetta är all information som jag har fått om utvecklingen när det rör ursprungsbestämmelserna.
That is all the information that I have at hand on the history of rules of origin.

Liknande översättningar för "all information" på engelska

all pronomen
English
information substantiv
all möjlig pronomen
English
pumpa på information verb
English
hemlighålla information verb
övrig information substantiv
konfidentiell information substantiv
all right interjektion
English
lite information
tillgång till information substantiv
förebyggande information substantiv
all denna tid
utlämnande av information substantiv
allmän information substantiv
grundläggande information substantiv