"alkoläsk" - Engelsk översättning

SV

"alkoläsk" på engelska

EN
SV

alkoläsk {utrum}

volume_up
1. vardagligt
alkoläsk (även: alkoholläsk)
volume_up
alcopop {substantiv} [vard.]
Alkoläsk och andra alkoholhaltiga drycker bör dessutom vara försedda med lämpliga hälsovarningar.
Alcopops, along with other alcohol drinks, should also carry adequate health warnings.
Dessa initiativ angriper naturligtvis inte specifikt problemet med alkoläsk.
It is understood that these initiatives in themselves will not be able to deal specifically with the problem of alcopops.
Jag kan inte acceptera att ni talar med oss om alkoläsk.
I cannot accept you talking to us about alcopops.

Användningsexempel för "alkoläsk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlkoläsk och andra alkoholhaltiga drycker bör dessutom vara försedda med lämpliga hälsovarningar.
Alcopops, along with other alcohol drinks, should also carry adequate health warnings.
SwedishDessa initiativ angriper naturligtvis inte specifikt problemet med alkoläsk.
What action does the Council intend to take to counteract the spread of alcoholism among young people?
SwedishVissa tillverkares bruk att rikta så kallad alkoläsk till unga människor är ett typexempel.
The targeting of young people by some manufacturers of so-called designer drinks is a case in point.
SwedishDessa initiativ angriper naturligtvis inte specifikt problemet med alkoläsk.
It is understood that these initiatives in themselves will not be able to deal specifically with the problem of alcopops.
SwedishJag kan inte acceptera att ni talar med oss om alkoläsk.
I cannot accept you talking to us about alcopops.
SwedishFör det första, ordet " alkoläsk" är visserligen ett förhållandevis nytt ord, men jag har anledning att klaga på översättningarna.
Firstly, the word 'alcopops' is admittedly a fairly new word but I have cause to complain about the translations.
SwedishFör det första, ordet " alkoläsk " är visserligen ett förhållandevis nytt ord, men jag har anledning att klaga på översättningarna.
Firstly, the word 'alcopops ' is admittedly a fairly new word but I have cause to complain about the translations.
SwedishJag anser att alkoläsk och icke-alkoholhaltig läsk i butikerna måste åtskiljas i butikerna, och är glad över att detta lyfts fram i betänkandet.
I believe that alcopops must be separated from soft drinks in supermarkets and I am pleased that the report highlights this.
SwedishJag anser att ett lämpligt sätt att göra det är att uppmana snabbköp och butiker att på ett tydligare sätt skilja alkoläsk från alkoholfria drycker.
I believe that a good way to do this is to encourage supermarkets and shops to better separate alcopops from soft drinks.
SwedishHerr ordförande, min skriftliga deklaration om alkoläsk, som skulle vara inlämnad till klockan 18.30 i kväll, har distribuerats till ledamöterna.
Mr President, Members have had circulated to them this evening notice of my written declaration on alcopops which lapses at 6.30 pm.
Swedish. - (EN) Det är en oroande trend att alkoholtillverkarna på senare år börjat rikta sig till minderåriga konsumenter med produkter som alkoläsk.
in writing. - It is a worrying trend that in recent years alcohol manufacturers are targeting under-age drinkers with products such as 'alcopops'.
SwedishBör man kanske dessutom göra en tydligare åtskillnad mellan öl och alkoläsk, dvs. mellan en hälsosam, naturlig produkt och en skräpprodukt?
In addition, should a sharper distinction perhaps be drawn between beer and alcopops - that is to say, between a healthy natural product and a load of rubbish?
SwedishI synnerhet översättningen till franska avslöjade inte vad alkoläsk är: söta drycker innehållande alkohol, avsedda för ungdomar och mycket farliga.
The French translation, in particular, did not convey what alcopops are: sweet drinks containing alcohol, designed for young people and very dangerous.
SwedishMen man måste tillägga den oro man kan känna inför de nya alkoholdrycker som riktar sig till ungdomar, de som kallas drinkblandningar och alkoläsk, och som inte nämns i detta förslag.
However, we must add to this the concerns that may arise regarding the new alcoholic beverages aimed at young people, known as premixes or alcopops, which are not mentioned in this proposal.