"alkoholhalt" - Engelsk översättning

SV

"alkoholhalt" på engelska

SV

alkoholhalt {utrum}

volume_up
alkoholhalt
I syd finns det en kultur av måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker som vin och öl, med relativt låg alkoholhalt.
In the south, there is a culture of moderate consumption of beverages, such as wine and beer, with a relatively low alcohol content.
Ett exempel på hur denna strategi skiljer sig från verkligheten är att ingen sådan här information får förekomma på drycker såsom vin, med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent.
One example of this approach’s divorce from reality is that no such information may appear on drinks, such as wine, with an alcohol content in excess of 1.2% by volume.
Ett exempel på hur denna strategi skiljer sig från verkligheten är att ingen sådan här information får förekomma på drycker såsom vin, med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent.
One example of this approach’ s divorce from reality is that no such information may appear on drinks, such as wine, with an alcohol content in excess of 1.2 % by volume.

Användningsexempel för "alkoholhalt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVin innehåller inte fett eller socker utan alkohol vars alkoholhalt redan anges i märkningen.
Wine does not contain fat or sugar but alcohol, which is already graded in current labelling.
SwedishIdag varierar tillåten alkoholhalt kraftigt i Europa, från 0,2 promille i Sverige till, i vissa länder, 0,8 promille.
Sweden's experience has been very encouraging; a low limit has increased road safety.
SwedishVi måste popularisera goda alkoholkonsumtionsvanor och konsumtion av öl och vin med låg alkoholhalt.
We must popularise good habits in alcohol consumption and the consumption of low-alcohol beer and wine.
SwedishDet är också viktigt att dessa drycker har en märkning som anger innehåll och alkoholhalt.
It is therefore important that these drinks should be labelled with their ingredients and the percentage of alcohol.
SwedishIdag varierar tillåten alkoholhalt kraftigt i Europa, från 0,2 promille i Sverige till, i vissa länder, 0,8 promille.
At present, the limits vary widely within Europe, from 0.8 in some countries down to 0.2 in Sweden.
SwedishFör närvarande stöder därför EPLP varken en harmonisering av maxgränserna för alkoholhalt i blodet eller hastighetsbegränsningar.
The EPLP therefore cannot support harmonization of blood alcohol levels and speed limits at this time.
SwedishI Förenade kungariket ligger till exempel gränsen för högsta tillåtna alkoholhalt i blodet för närvarande på 0,8 mg jämfört med 0,2 mg i Sverige.
For example, the UK currently has blood alcohol limits of 0.8mg compared to 0.2mg in Sweden.
SwedishI syd finns det en kultur av måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker som vin och öl, med relativt låg alkoholhalt.
In the south, there is a culture of moderate consumption of beverages, such as wine and beer, with a relatively low alcohol content.
SwedishFör öl innebär detta att det nuvarande minimibeloppet på 74,8 eurocent per hektoliter i förhållande till alkoholhalt kommer att höjas till 98 eurocent.
For beer this means that the current minimum rate of 74.8 euro cents per hectolitre per degree will rise to 98 euro cents.
SwedishDetta är brottsligt felaktigt, och vi måste rätta till den här situationen genom att åstadkomma en strategi för en nollprocentig alkoholhalt hos förare.
This is criminally wrong and we must correct this situation by helping to bring about a zero-alcohol-level approach for drivers.
SwedishAngående: Maximigränser för alkoholhalt i trafiken Kommissionen har sedan 1988 förespråkat gemenskapslagstiftning beträffande maximigränser för alkohol i trafiken.
In 1997, the Commission stated that it was necessary, to reduce the number of road casualties and increase road safety.
SwedishAngående: Maximigränser för alkoholhalt i trafiken Kommissionen har sedan 1988 förespråkat gemenskapslagstiftning beträffande maximigränser för alkohol i trafiken.
Subject: Blood/alcohol limits for drivers Since 1988, the Commission has been advocating Community legislation concerning maximum blood alcohol limits for drivers.
SwedishI går eller i förrgår avslutades det skriftliga förfarandet för rekommendationen om 0,5 promille som högsta tillåtna alkoholhalt i blodet, i kommissionens version.
Yesterday or the day before, the written procedure on the recommendation for 0.5 to be the maximum limit for alcohol in the blood was finally adopted by the Commission.
SwedishEtt exempel på hur denna strategi skiljer sig från verkligheten är att ingen sådan här information får förekomma på drycker såsom vin, med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent.
One example of this approach’s divorce from reality is that no such information may appear on drinks, such as wine, with an alcohol content in excess of 1.2% by volume.
SwedishEtt exempel på hur denna strategi skiljer sig från verkligheten är att ingen sådan här information får förekomma på drycker såsom vin, med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent.
One example of this approach’ s divorce from reality is that no such information may appear on drinks, such as wine, with an alcohol content in excess of 1.2 % by volume.
SwedishMed andra ord kommer den nuvarande minimiskatten, som baseras på en halv liter öl med en alkoholhalt på 5 procent, att höjas från 4,5 eurocent till 6 eurocent, en ökning på ca 1,5 eurocent.
In other words, the current minimum duty based on half a litre of beer of an alcoholic strength of 5% will rise from 4.5 euro cents to 6 euro cents, an increase of some 1.5 euro cents.