"alkohol i blodet" - Engelsk översättning

SV

"alkohol i blodet" på engelska

SV

alkohol i blodet [exempel]

volume_up
alkohol i blodet
De gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
They relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
Därför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ml for drivers.
Därför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ ml for drivers.

Användningsexempel för "alkohol i blodet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
They relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
SwedishDärför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ml for drivers.
SwedishDärför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ ml for drivers.
SwedishPå akuten såg man att ungen inte hade någon alkohol i blodet.
The emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
SwedishJag stöder helt många av de synpunkter han framförde inte minst med avseende på gränser för alkohol i blodet.
I fully endorse many of the points he made, not least in respect of blood-alcohol limits.
SwedishOch samma sak gäller faktiskt för alkohol i blodet.
And, indeed, the same is true for blood alcohol.
SwedishGenom att införa ett direktiv med en maxgräns på 0,5 promille alkohol i blodet beräknas ungefär 1 000 liv kunna räddas.
An estimated 1 000 lives could be saved by introducing a directive with a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ml.
SwedishGenom att införa ett direktiv med en maxgräns på 0,5 promille alkohol i blodet beräknas ungefär 1 000 liv kunna räddas.
An estimated 1 000 lives could be saved by introducing a directive with a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ ml.
SwedishDet är viktigt att klargöra situationen i Förenade kungariket med hänsyn till regeringens ståndpunkt om alkohol i blodet.
It is important for the record to clarify the situation in the UK relating to the UK Government's view on blood alcohol.
SwedishDärför kan jag bara upprepa att avgörande är kontrollen av mängden alkohol i blodet och inte någon gemenskapsförordning.
So I can only repeat that the crucial factor is to check the blood alcohol level rather than to issue a Community regulation.
SwedishJag kan inte göra annat än att stödja kommissionen när den inte lägger fram någon gemenskapsförordning om alkohol i blodet.
Mr President, I can only support the Commission in not presenting a Community regulation on blood alcohol content.
SwedishOm jag har förstått min kollega rätt så är det tillräckligt att ha en rekommendation att Förenade kungarikets regering kommer att sänka nivån för alkohol i blodet.
If I have understood my colleague correctly, then it is enough to have a recommendation that the UK Government will lower the blood-alcohol level.
SwedishDet kan väl inte vara mindre farligt att köra med alkohol i blodet i Storbritannien, Italien, Irland och Luxemburg, där 0,8 promille gäller, än det är i resten av Europa.
Surely it cannot be any less dangerous to drive with alcohol in the blood in Great Britain, Italy, Ireland and Luxembourg, where an 0.8 mg/ ml limit applies, than it is in the rest of Europe.

Liknande översättningar för "alkohol i blodet" på engelska

alkohol substantiv
i preposition