SV

alienering {utrum}

volume_up
I denna historia bevittnar vi de smärtsamma konsekvenserna av människornas alienering från varandra.
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
EN

alien {adjektiv}

volume_up
Use of alien and locally absent species in aquaculture (
Användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (
Aquaculture: alien and locally absent species (vote)
Vattenbruk: främmande och lokalt frånvarande arter (omröstning)
It has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
Det har antytts att sådana ideal är något främmande i Asien.
In dealings with the authorities aliens often claim the existence of a family relationship, which offers advantages when applying for asylum and subsequently also during asylum procedures.
Utländska personer åberopar vid förfaranden ofta ett släktskapsförhållande, vilket ger fördelar vid asylansökan och senare även under asylförfarandet.

Användningsexempel för "alienering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI denna historia bevittnar vi de smärtsamma konsekvenserna av människornas alienering från varandra.
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
SwedishVi bör uppmuntra utarbetandet av ett nytt projekt för Haiti som syftar till att utrota alienering, fattigdom, beroende och ekonomisk och politisk dominans.
We should encourage the creation of a new project for Haiti aimed at eradicating exclusion, poverty, dependence, and economic and political domination.