SV

alienation {utrum}

volume_up
Att vi inte kan ta hänsyn till detta vittnar om vår djupa arrogans mot och alienation från världen.
Our failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
För närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
Utvidgningen får inte bli offer för en tilltagande alienation mellan Europas medborgare och de europeiska institutionerna och beslutsprocesserna.
Enlargement must not be sacrificed to growing alienation between Europe's citizens and the European institutions and decision-making processes.
EN

alienation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
alienation
How do we justify alienation and social exclusion?
Hur motiverar vi utanförskap och social utslagning?
Much has been written about the democratic deficit and voter alienation in the European Union.
Det har skrivits mycket om det demokratiska underskottet och väljarnas utanförskap inom Europeiska unionen.
There is great concern about the alienation of some immigrant communities and their social and economic disadvantage.
Det finns en stor oro när det gäller vissa invandrargemenskapers utanförskap och deras sociala och ekonomiska underläge.
alienation
Establishing confusion of this nature could lead to more alienation and to unwanted xenophobia.
Om vi skapar förvirring av detta slag kan följden bli ökat främlingskap och oönskad främlingsfientlighet.
A sense of alienation from Brussels pervades our electorate: alienation from its institutions and from politics in general.
En känsla av främlingskap från Bryssel genomsyrar vår väljarkår: främlingskap från dess institutioner och från politik rent allmänt.
Over the past ten years, however, we have witnessed increasing alienation between Muslims and Hindus.
Under den senaste tioårsperioden har vi dock sett ett ökande främlingskap mellan muslimer och hinduer.
alienation
Our failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Att vi inte kan ta hänsyn till detta vittnar om vår djupa arrogans mot och alienation från världen.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
För närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.
Enlargement must not be sacrificed to growing alienation between Europe's citizens and the European institutions and decision-making processes.
Utvidgningen får inte bli offer för en tilltagande alienation mellan Europas medborgare och de europeiska institutionerna och beslutsprocesserna.
alienation (även: appropriation, arrest)
alienation
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
I denna historia bevittnar vi de smärtsamma konsekvenserna av människornas alienering från varandra.
2. näringsliv

Användningsexempel för "alienation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
SwedishAtt vi inte kan ta hänsyn till detta vittnar om vår djupa arrogans mot och alienation från världen.
Our failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
SwedishUtvidgningen får inte bli offer för en tilltagande alienation mellan Europas medborgare och de europeiska institutionerna och beslutsprocesserna.
Enlargement must not be sacrificed to growing alienation between Europe's citizens and the European institutions and decision-making processes.
SwedishUtvidgningen får inte bli offer för en tilltagande alienation mellan Europas medborgare och de europeiska institutionerna och beslutsprocesserna.
Enlargement must not be sacrificed to growing alienation between Europe' s citizens and the European institutions and decision-making processes.
SwedishJag är rädd för att detta, herr talman, kommer att leda till att den europeiska krisen förvärras och till en ökad alienation från medborgarnas sida gentemot dessa institutioner.
Mr President, I fear that this will accentuate Europe's political crisis and widen the gap between the European citizens and these institutions.
SwedishJag är rädd för att detta, herr talman, kommer att leda till att den europeiska krisen förvärras och till en ökad alienation från medborgarnas sida gentemot dessa institutioner.
Mr President, I fear that this will accentuate Europe' s political crisis and widen the gap between the European citizens and these institutions.

Synonymer (svenska) till "alienation":

alienation

Synonymer (engelska) till "alienation":

alienation
alien
alienated
Lär dig andra ord
Swedish
  • alienation

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.