"algerisk" - Engelsk översättning

SV

"algerisk" på engelska

SV

algerisk {adjektiv}

volume_up
algerisk (även: algeriskt)
Är det av rädsla för algerisk terrorism hos oss själva?
Are we fearful about Algerian terrorism in our own countries?
Antagligen kommer Sacharov-priset - jag tror hon har en god chans - att gå till en algerisk kvinna.
The Sakharov prize might be awarded to an Algerian woman - I think she has a good chance.
Som ordföranden för Demokratiska kvinnor för algerisk samling nyligen sade, nyckeln till lösningen finns hos oss.
As the president of the Algerian union of democratic women recently said, the key to the solution lies with us.

Användningsexempel för "algerisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAntagligen kommer Sacharov-priset - jag tror hon har en god chans - att gå till en algerisk kvinna.
The Sakharov prize might be awarded to an Algerian woman - I think she has a good chance.
SwedishÄr det av rädsla för algerisk terrorism hos oss själva?
Are we fearful about Algerian terrorism in our own countries?
SwedishEtt avtal om rättsligt samarbete är meningsfullt först om det får ett riktigt innehåll från algerisk sida.
An agreement on judicial cooperation is only meaningful if this is given substance by the Algerians.
SwedishSom ordföranden för Demokratiska kvinnor för algerisk samling nyligen sade, nyckeln till lösningen finns hos oss.
As the president of the Algerian union of democratic women recently said, the key to the solution lies with us.
SwedishOch på samma sätt borde en algerisk journalist som hotas till döden av traditionalister få åtnjuta asyl.
Similarly, an Algerian journalist threatened with death by fundamentalists should be able to benefit from the right of asylum.
SwedishEn islamistisk gerilla av algerisk typ är trolig, och mot den är de massiva bombningarna verkningslösa och de måste upphöra.
We will probably see Islamist guerrilla warfare on the Algerian model, against which massive bombing is pointless and will have to be halted.
SwedishDet var i Sverige för något år sedan ett ganska uppmärksammat fall när Frankrike begärde att en algerisk medborgare skulle utlämnas till Frankrike.
There was a case in Sweden a few years ago which attracted a lot of attention when France requested the extradition of an Algerian citizen to France.
SwedishRådet har inte för avsikt att vidta några åtgärder när det gäller läget i Kabylien eftersom man i första hand betraktar ärendet som en intern algerisk angelägenhet.
The Council does not intend to take any steps concerning the situation in Kabylia, for it regards the matter as being in the first place an internal Algerian issue.
SwedishSå är läget för Ramzi Isalam, en homosexuell algerisk man som kan komma att utvisas från Förenade kungariket till Algeriet eftersom han inte anses behöva subsidiärt skydd.
This is the situation facing Ramzi Isalam, a homosexual Algerian man who may be deported from the UK to Algeria as he is deemed not to be in need of subsidiary protection.
SwedishI synnerhet att undvika en oansvarig inblandning, partiska gester eller parlamentariska resolutioner utan relevans som varje algerisk oppositionsgrupp skyndar sig att räkna till sin fördel.
In particular, avoid irresponsible interference, partisan gesticulations or irrelevant parliamentary resolutions which each Algerian faction immediately hastens to turn to its advantage.