SV

alf {utrum}

volume_up
alf (även: troll, älva, tomtenisse)
volume_up
elf {substantiv}

Användningsexempel för "alf" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAnna Corazza Bildt och Alf Svensson tog upp frågan om hur vi ska komma till rätta med dödsfallen i Medelhavet.
Mrs Corazza Bildt and Mr Svensson addressed the issue of how we should deal with the mortalities in the Mediterranean.
SwedishVar ska jag sova, Alf?
SwedishJag vill tacka skuggföredragandena, som jag verkligen har trivts att samarbeta med - Alf Svensson, Leonidas Donskis, Judith Sargentini, Gabriele Zimmer och alla de andra.
I want to thank the shadow rapporteurs, who I have really enjoyed working with - Mr Svensson, Mr Donskis, Mrs Sargentini, Mrs Zimmer and all of the others.
SwedishSlutligen, herr ordförande, känner jag att jag måste nämna frågorna till kommissionen och i synnerhet fråga 53 från Alf Lomas om rasism och fundamentalism i Bryssel.
Finally, Mr President, I feel that I must mention the questions to the Commission and in particular Question 53 by Mr Alf Lomas on racism and fundamentalism in Brussels.