"aldrig tidigare skådad" - Engelsk översättning

SV

"aldrig tidigare skådad" på engelska

SV

aldrig tidigare skådad {adjektiv}

volume_up
Detta innebär en aldrig tidigare skådad skillnad mellan medborgarna i EU.
This amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.
Vi upplever just nu en aldrig tidigare skådad försvagning av staternas förmåga att bemöta problem.
We are currently witnessing an unprecedented weakening of the capacity of states to respond.
. - (DE) Asylrätten kommer att bli ett medel för massinvandring i en aldrig tidigare skådad skala.
The right of asylum is to become a vehicle for mass immigration on an unprecedented scale.

Användningsexempel för "aldrig tidigare skådad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta innebär en aldrig tidigare skådad skillnad mellan medborgarna i EU.
This amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.
SwedishVår kontinent står inför en fetmaepidemi i en aldrig tidigare skådad skala.
Our continent faces an obesity epidemic on a scale never before seen.
SwedishTrots det, mot folkets vilja, inför ni en aldrig tidigare skådad budgetdisciplin.
Yet, against the wishes of the people, you are introducing an unprecedented budgetary stringency.
SwedishDet står klart att euron har skapat en aldrig tidigare skådad stabilitet i Europa.
It is fair to say that the euro has provided Europe with stability that we have never seen before.
SwedishSom tur är valde vi en annan väg med aldrig tidigare skådad hastighet och sammanhållning.
Fortunately, we took another route with a speed and cohesion that was truly without precedent.
SwedishNato har drabbats av en aldrig tidigare skådad inre splittring.
NATO has suffered internal divisions of a kind never before experienced.
SwedishVi upplever just nu en aldrig tidigare skådad försvagning av staternas förmåga att bemöta problem.
We are currently witnessing an unprecedented weakening of the capacity of states to respond.
Swedish. - (DE) Asylrätten kommer att bli ett medel för massinvandring i en aldrig tidigare skådad skala.
The right of asylum is to become a vehicle for mass immigration on an unprecedented scale.
SwedishDe behöver inte de förlegade liberala teorier som har fört oss in i en aldrig tidigare skådad global kris.
They do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis.
SwedishDen senaste utvidgningen skapade en aldrig tidigare skådad arbetskraftsrörlighet inom EU.
The most recent enlargement created an unprecedented increase in the mobility of the labour force within the European Union.
SwedishDenna bitande hårda kris av aldrig tidigare skådad dimension innebär nya katastrofer för utvecklingsländerna.
This unprecedented economic crisis, which is biting hard, spells renewed disaster for developing countries.
SwedishDenna insats kommer att ha en aldrig tidigare skådad omfattning och vara inriktad på polisväsendet och rättssäkerheten.
It will be on a scale never seen before and its main focus will be on the police and the rule of law.
SwedishJag delar dock inte denna oro inför en solidaritetshandling av en aldrig tidigare skådad internationell omfattning.
Yet I do not share such concerns in the face of an act of solidarity on such an unprecedented international scale.
SwedishEn aldrig tidigare skådad våg av statligt förtryck försöker tysta dem som kämpar för demokratiska reformer i Iran.
An unprecedented wave of state repression is trying to silence those who are fighting for democratic reforms in Iran.
Swedish. – Portugal hemsöktes som ni vet i somras från norr till söder av bränder av en aldrig tidigare skådad omfattning.
As you know, Portugal was scourged from north to south this summer by a plague of fire on a scale never before seen.
SwedishÅr 1618 fick Hradčany ett obehagligt besök av habsburgska diplomater, som uppträdde med aldrig tidigare skådad arrogans.
In 1618, an unpleasant Habsburg diplomatic mission came to Hradčany whose behaviour was unprecedentedly arrogant.
SwedishAtt hantera följderna av globaliseringen, både på hemmaplan och i resten av världen, utgör en aldrig tidigare skådad utmaning.
Managing the impact of globalisation, both at home and across the world, represents an unprecedented challenge.
Swedish.– Portugal hemsöktes som ni vet i somras från norr till söder av bränder av en aldrig tidigare skådad omfattning.
   . As you know, Portugal was scourged from north to south this summer by a plague of fire on a scale never before seen.
SwedishDe förslagen har lett till en aldrig tidigare skådad lobbying från de drabbades sida, inklusive vissa ledamöter i detta parlament.
These proposals have led to unprecedented lobbying by those affected, including of Members here in this House.
SwedishDen globala kampen mot terrorism i en aldrig tidigare skådad skala har skapat nya utmaningar när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna.
The global fight against terrorism on an unprecedented scale has created new challenges for the protection of human rights.

Liknande översättningar för "aldrig tidigare skådad" på engelska

aldrig adverb
tidigare adverb
tidigare adjektiv
tidigare
English