"aldrig sviktande" - Engelsk översättning

SV

"aldrig sviktande" på engelska

SV

aldrig sviktande {adjektiv}

volume_up
aldrig sviktande (även: outtröttlig)
Det krävs en aldrig sviktande beslutsamhet och tuffa, samordnade åtgärder för att försvara vår dyrköpta frihet.
Defending our dearly bought freedom demands unflagging determination and tough, coordinated measures.

Användningsexempel för "aldrig sviktande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKampen mot terrorismen förutsätter därför en aldrig sviktande vaksamhet och beslutsamhet.
Combating terrorism therefore requires unwavering vigilance and resolve.
SwedishDet krävs en aldrig sviktande beslutsamhet och tuffa, samordnade åtgärder för att försvara vår dyrköpta frihet.
Defending our dearly bought freedom demands unflagging determination and tough, coordinated measures.
SwedishFör egen del har jag uppskattat er hjälp, mina damer och herrar, och även kommissionens aldrig sviktande stöd.
Personally, I have valued your help, ladies and gentlemen, and also the Commission’s constant support.
SwedishTack så hemskt mycket också för ert aldrig sviktande stöd för den europeiska regionalpolitiken och dess utveckling.
Thank you very much also for your ongoing support for European regional policy and for its development.
SwedishJag håller med om att den nya strategin är en dynamisk process som fordrar ständig vaksamhet och ett aldrig sviktande engagemang.
I agree that this new strategy is a dynamic process which requires constant vigilance and constant commitment.
SwedishJag tackar för detta och för ert aldrig sviktande stöd för de allmänna målen och de generella principerna i kommissionens förslag.
I thank you for this and for your constant support for the general objectives and the general principles of the Commission proposal.
SwedishJag vill också hylla Jacques Barrot, den kommissionsledamot som tidigare var ansvarig för transportfrågor, för hans aldrig sviktande stöd.
I would also like to pay tribute to Jacques Barrot, the European Commissioner formerly responsible for transport, for his unfailing support.
SwedishEn ny frihet måste gå hand i hand med jämlika möjligheter, och avrundas med en aldrig sviktande solidaritet med de svagaste individerna i våra samhällen.
New freedoms must go hand in hand with equal opportunities, and be rounded off by unfailing solidarity with the weakest members of our societies.

Liknande översättningar för "aldrig sviktande" på engelska

aldrig adverb
aldrig i livet interjektion
English
aldrig mer
English