"aldrig mer" - Engelsk översättning

SV

"aldrig mer" på engelska

EN
SV

aldrig mer [exempel]

volume_up
aldrig mer (även: inte mer)
Det får aldrig mer finnas barnsoldater någonstans i världen.
We do not want to see any more child soldiers anywhere in the world.
Vi vill inte längre höra orden ”aldrig mer” från någon i världssamfundet.
We want to hear no more of 'never again' from anyone in the international community.
Därför måste vi än en gång utropa ”” [aldrig mer]. ””, det vill säga, inga fler bränder.
We must therefore once again shout out today ‘[never again]’. ‘’, that is to say, no more fires.

Användningsexempel för "aldrig mer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag förmodar att ett betänkande om förnybar energi aldrig varit mer lägligt än nu.
I suppose there has never been a better time for a report on renewable energy.
SwedishDetta parlament beslutade då att en sådan olycka aldrig mer skall få hända igen.
This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
SwedishLåt oss komma ihåg att vi aldrig har utvidgat med mer än tre länder i taget.
We must remember that we have never enlarged by more than three countries at once.
SwedishVi vill inte längre höra orden ”aldrig mer” från någon i världssamfundet.
We want to hear no more of 'never again' from anyone in the international community.
SwedishJag kommer från ett parlament där jag fick en viss lön; jag hade aldrig fått mer betalt.
I come from a parliament in which they gave me the ticket, I had never earned more.
SwedishOm du väljer Registrera aldrig visas registreringsdialogrutan inte mer.
If you choose Never register, the registration dialog will not appear again.
SwedishJag förmodar att ett betänkande om förnybar energi aldrig varit mer lägligt än nu.
I outlined my five-point plan earlier today, a plan which has the support of the Commission.
SwedishVi får aldrig mer tillåta att politisk inblandning dikterar hur vi hanterar ett utbrott.
We must never again allow political interference to dictate how we attack an outbreak.
SwedishFörst då kommer det berömda talesättet ”aldrig mer” också att gälla kommunismens offer.
Only then will the famous slogan, 'Never again', also apply to the victims of communism.
SwedishVad kan vi göra för att se till att en incident av detta slag aldrig mer inträffar?
What can we do to ensure that such an incident never happens again?
SwedishTiden rinner iväg, och behovet av handling har aldrig varit mer angeläget.
Time is running out, ladies and gentlemen, the need for action has never been more urgent.
SwedishEtt ytterligare utbrott av mul- och klövsjuka får aldrig mer leda till massavlivning av boskap.
A future foot and mouth outbreak must never lead to a mass slaughter of livestock.
SwedishFörst då kommer det berömda talesättet ” aldrig mer ” också att gälla kommunismens offer.
Only then will the famous slogan, 'Never again ', also apply to the victims of communism.
SwedishDet är projekt som står stilla någonstans och som aldrig mer används.
These are projects which are put down somewhere and are never used again.
Swedish, aldrig mer detta.
The Council must now take decisive action. 'Nunca mais' - never again.
SwedishDet är vår plikt att se till att det berömda ”aldrig mer” även gäller för Ukraina.
Our duty is to make sure that the famous 'never again' will equally apply to the Ukrainian nation.
SwedishEtt certifikat är aldrig mer pålitligt än den person eller organisation som utfärdat det.
You should trust a certificate only if you trust the person or organization that issued it.
SwedishÄndå har ett " aldrig mer " med avseende på folkmord inte kunnat förverkligas.
However, the 'never again ' of genocide is not yet a reality.
SwedishJag är övertygad om att vi alla är överens om att vi aldrig mer vill se de masslakter som följde.
I am sure we all agree that the mass culls that followed should never be seen again.
SwedishÄndå har ett " aldrig mer" med avseende på folkmord inte kunnat förverkligas.
However, the 'never again' of genocide is not yet a reality.

Liknande översättningar för "aldrig mer" på engelska

mer adjektiv
English
mer adverb
English
aldrig adverb
mer och mer adverb
allt mer adverb
inte mer
English
aldrig i livet interjektion
English