"albino" - Engelsk översättning

SV

"albino" på engelska

EN
EN

"albino" på svenska

volume_up
albino {substantiv}
SV
SV

albino {utrum}

volume_up
albino
Man har till och med utsett en parlamentsledamot som är albino.
An albino member of parliament has even been appointed.
(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Föredragande: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Rapporteur: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
betänkandet av José Albino Silva Peneda, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, om en förnyad social agenda, och
the report by José Albino Silva Peneda, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the Renewed Social Agenda, and
EN

albino {substantiv}

volume_up
albino
An albino member of parliament has even been appointed.
Man har till och med utsett en parlamentsledamot som är albino.
(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Rapporteur: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Föredragande: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
the report by José Albino Silva Peneda, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the Renewed Social Agenda, and
betänkandet av José Albino Silva Peneda, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, om en förnyad social agenda, och

Användningsexempel för "albino" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI detta avseende vill jag lyckönska huvudföredraganden, José Albino Silva Peneda.
In this regard, I should like to congratulate the main rapporteur, Mr Silva Peneda.
SwedishI detta avseende vill jag lyckönska huvudföredraganden, José Albino Silva Peneda.
In this regard, I should like to congratulate the main rapporteur, Mr Silva Peneda.
SwedishJosé Albino Silva Penedas okänsliga kommentarer är därför ännu mer upprörande.
Mr Silva Peneda’ s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
SwedishJosé Albino Silva Penedas okänsliga kommentarer är därför ännu mer upprörande.
Mr Silva Peneda’s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
SwedishJag vill även tacka José Albino Silva Peneda för att han tog med detta i sitt betänkande.
I should also like to thank Mr Silva Peneda for including this in his report.
SwedishJag vill tacka José Albino Silva Peneda för hans samarbete på detta område den senaste tiden.
I should like to thank Mr Silva Peneda for his cooperation in this field of late.
SwedishFöredraganden José Albino Silva Peneda har lagt ned mycket arbete på detta betänkande.
The rapporteur, Mr Silva Peneda, has put great effort into this report.
SwedishJosé Albino Silva Peneda gav oss olika prioriteringar för vad vi måste göra.
Mr Silva Peneda gave us various priorities for what we must do.
SwedishMan har till och med utsett en parlamentsledamot som är albino.
An albino member of parliament has even been appointed.
Swedish(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Föredragande: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
(09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) (Rapporteur: José Albino Silva Peneda) (A6-0220/2006),
SwedishJosé Albino Silva Peneda har fullständigt rätt; detta förslag till betänkande genomsyras av en ideologisk inställning.
Mr Silva Peneda is absolutely right; this draft report is permeated by an ideological bias.
Swedish   –Jag röstade för José Albino Silva Penedas betänkande.
SwedishJosé Albino Silva Peneda har ordet i två minuter.
Mr Silva Peneda has the floor for two minutes.
SwedishJag vill dessutom uttrycka min glädje över att vi har godkänt José Albino Silva Penedas och Jean Lamberts betänkanden.
I would also like to express my pleasure that we have also adopted the reports by Mr Peneda and Mrs Lambert.
SwedishJosé Albino Silva Peneda betonade social dialog.
SwedishJag instämmer i uppmaningen från min kollega José Albino Silva Peneda till Vladimír Špidla och kommissionen att besöka Portugal.
I second the invite issued by my colleague, Mr Peneda, for Mr Špidla and the Commission to visit Portugal.
SwedishOch kom ihåg att, som José Albino Silva Peneda redan har nämnt, 48 timmar per vecka är åtta timmar per dag, sex dagar i veckan.
And remember, as already mentioned by Mr Silva Peneda, 48 hours per week is eight hours per day, six days per week.
SwedishVårt tack går därför till föredraganden José Albino Silva Peneda och majoriteten i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
Our thanks therefore to rapporteur Mr Silva Peneda and the majority in the Committee on Employment and Social Affairs.
SwedishDet avspeglas också i den text vi i dag diskuterar, och därför röstar jag för betänkandet från José Albino Silva Peneda och Proinsias De Rossa.
What I am in favour of, though, is social solidarity in Europe under the motto ‘ One for all and all for one’.
SwedishFörutom den första medföredraganden skulle jag därför också vilja gratulera den andra medföredraganden, José Albino Silva Peneda.
That is why I would also like to congratulate – in addition to the first co-rapporteur – the other co-rapporteur, Mr Silva Peneda.