"albanskt" - Engelsk översättning

SV

"albanskt" på engelska

SV

albanskt {adjektiv}

volume_up
albanskt (även: albansk)
Vad innebär det, när en tredjedel av den makedoniska befolkningen är av albanskt ursprung?
What does it mean, when one third of the population of Macedonia is of Albanian origin?
I Kosovo, med en redan allvarlig situation, är över 80 % av befolkningen av albanskt ursprung.
In Kosovo, already a tense situation, over 80 % of the population are of Albanian origin.
Min åsikt är att detta bara kan lyckas med ett korrekt fungerande albanskt parlament.
My opinion is that this can only be achieved through the correct operation of the Albanian parliament.

Användningsexempel för "albanskt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad innebär det, när en tredjedel av den makedoniska befolkningen är av albanskt ursprung?
What does it mean, when one third of the population of Macedonia is of Albanian origin?
SwedishI Kosovo, med en redan allvarlig situation, är över 80 % av befolkningen av albanskt ursprung.
In Kosovo, already a tense situation, over 80 % of the population are of Albanian origin.
SwedishMin åsikt är att detta bara kan lyckas med ett korrekt fungerande albanskt parlament.
My opinion is that this can only be achieved through the correct operation of the Albanian parliament.
SwedishSom vi vet finns det betydande albanska minoriteter i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och Kosovo är så klart ett albanskt område.
As we know, there are substantial Albanian minorities in FYROM, and Kosovo, of course, is an Albanian area.
SwedishI synnerhet det albanska oppositionspartiets attityd är obegriplig, eftersom de blundar för en lösning på ett albanskt problem i Makedonien.
I am particularly at a loss to understand the behaviour of the Albanian opposition party, which has deliberately closed its mind to the necessary solution to the Albanian problem in Macedonia.
SwedishVi anser att Balkans folk och kosovanska invånare av albanskt ursprung kommer att möta en ny storm till följd av konflikten mellan Förenta staterna, EU och Ryssland.
We believe that the peoples of the Balkans and Kosovan residents of Albanian origin will find themselves facing a new storm resulting from the clashes between the United States, the EU and Russia.
SwedishPyramidplanerna kom till för några år sedan med hjälp av löneöverföringar från albanska gästarbetare i utlandet, eftersom ett väl fungerande albanskt bankväsen saknades.
These pyramid schemes began a few years ago when Albanian workers living abroad transferred their earnings back into the country, a country which did not have a properly functioning banking system.
SwedishEn del av den makedoniska befolkningen och av den makedoniska regeringen drömde om ett Makedonien utan albaner eller enbart med fullständigt oigenkännliga och anpassade invånare av albanskt ursprung.
A proportion of the Macedonian population and of the Macedonian government dreamed of a Macedonia without Albanians, or only with completely unrecognisable and adapted residents of Albanian origin.