"alban" - Engelsk översättning

SV

"alban" på engelska

SV

alban {utrum}

volume_up
För journalisterna, både albaner och utlänningar, blev det omöjligt att utföra något arbete.
The work of journalists, both Albanian and foreign, has been made impossible.
Det vi behöver är att en majoritet av albanerna görs ansvariga.
What we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
Jag var i Belgien 1999 och blev vittne till den behandling som gavs en polsk kvinna som hade blivit våldtagen av en alban.
   Madam President, I was in Belgium in 1999 and witnessed the treatment meted out to a Polish woman who had been raped by an Albanian.

Användningsexempel för "alban" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör mig är det betydelselöst om det är en serb, en zigenare, en bosnier eller en alban som hotas eller dödas i Kosovo.
It is irrelevant, as far as I am concerned, as to whether it is Serbs, Roma, Bosnians or Albanians who are threatened or killed in Kosovo.
SwedishJag var i Belgien 1999 och blev vittne till den behandling som gavs en polsk kvinna som hade blivit våldtagen av en alban.
   Madam President, I was in Belgium in 1999 and witnessed the treatment meted out to a Polish woman who had been raped by an Albanian.
SwedishEnligt hans åsikt måste Makedonien först delas och de delar som bebos av en albansk minoritet slås samman med Albanien (var fjärde makedonsk medborgare är alban).
In his view, Macedonia first needs to be partitioned and the parts inhabited by an Albanian majority should be merged with Albania (every fourth Macedonian citizen is Albanian).
SwedishPå utbildningsområdet har kommissionen just lanserat ett nytt stipendieprogram, Alban, som kommer att ge 4 000 forskarstuderande från Latinamerika möjlighet att avsluta sin utbildning i Europa.
In the field of education, the Commission has just launched a brand-new scholarship programme, ALBAN, which will allow 4 000 Latin American postgraduate students to complete their training in Europe.