"al-Ayun" - Engelsk översättning

SV

"al-Ayun" på engelska

SV

al-Ayun {egennamn}

volume_up
1. "inofficiella huvudstaden i Västs", geografi
al-Ayun
volume_up
El Aaiún {egenn.} (a city in Western Sahara)

Användningsexempel för "al-Ayun" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLugnet har återkommit till Al-Ayun, men bakomliggande spänningar kvarstår.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
SwedishMotsägelsefulla rapporter förekommer om vad som verkligen hände i tältlägret utanför Al-Ayun.
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
SwedishDe marockanska myndigheterna kan inte ens avgöra hur många människor som dödades i attacken mot lägret i Al-Ayun.
The Moroccan authorities cannot even decide how many people were killed in the raid at the camp in Laâyoune.
SwedishDe marockanska säkerhetsstyrkorna rev ned lägret med våld och som en följd av det bröt allvarliga upplopp ut i Al-Ayun.
The Moroccan security forces violently dismantled the camp and, as a result, serious riots broke out in Al Aaiún.
SwedishEU oroas över händelserna i Al-Ayun i början av november och beklagar förlusten av människoliv.
The European Union is worried about the events which took place in Laâyoune at the beginning of November, and it regrets the loss of lives.
SwedishDe våldsamheter som inträffade när lägret i Gdaim Izyk tömdes och i staden al-Ayun är mycket allvarliga och måste öppet fördömas.
The violent incidents that occurred in Western Sahara as the Gdaim Izyk camp was being dismantled and in the town of Laâyoune are very serious and must be roundly condemned.
SwedishDe scener som utspelats både i lägret Gdaim Izyk och på vägen mot Al-Ayun är bevis på det dödliga våldet mot den marockanska säkerhetstjänsten.
The scenes witnessed at both the Gdaim Izyk camp and on the road to Laâyoune are evidence of the deadly acts of violence against the Moroccan security services.
SwedishI resolutionen uppmanar man också till ett omedelbart slut på våldet och inrättandet av en oberoende undersökning av händelserna i Gdaim Izyk och al-Ayun.
The resolution calls for an immediate end to the violence and the establishment of an independent inquiry into the events at Gdaim Izyk and Laâyoune.
SwedishMarockanska myndigheter förtjänar att vi fördömer angreppet mot Gdeim Izik-lägret och påföljande allvarliga incidenter i Al-Ayun.
(ES) Madam President, the Moroccan authorities deserved our condemnation for the attack on the Gdaim Izyk camp, following which the serious incidents in Laâyoune took place.
SwedishDen 8 november rev de marockanska myndigheterna med våld det läger som inrättats nära Al-Ayun, i Västsahara, vilket ledde till dödsfall och flera skadade.
(FR) Madam President, on 8 November, the Moroccan authorities used violence in dismantling the camp set up near Laâyoune, in Western Sahara, resulting in deaths and numerous injuries.

Liknande översättningar för "al-Ayun" på engelska

al substantiv
English