"akustisk" - Engelsk översättning

SV

"akustisk" på engelska

Se exempelmeningar för "akustisk" för att hitta översättningar enligt kontext.

Svenskt-engelskt lexikon

Användningsexempel för "akustisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är en akustisk " förhandsvisning " av den valda ljudfilen.
This is like an acoustic " preview " of the selected sound file.
SwedishJag har även en akustisk höjdmätare.
SwedishMedborgarens oro för akustisk förorening i begynnelsen av 2000-talet, såsom de undersökningar som publicerats i Eurobarometern visar oss, ökar.
People's concerns over noise pollution, as we approach the third millennium, as shown by the latest surveys published by the Euro-barometer, are on the increase.
SwedishVevliran har använts historiskt, genom århundradena främst i dansmusik på grund av den unika kombinationen av melodi med en akustisk bergsprängare.
The hurdy-gurdy has been used, historically, through the centuries in mostly dance music because of the uniqueness of the melody combined with the acoustic boombox here.