"akustik" - Engelsk översättning

SV

"akustik" på engelska

SV

akustik {utrum}

volume_up
akustik
Forskningsämnet teknisk akustik omfattar främst tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik.
Engineering Acoustics includes mainly applications in the automotive acoustics and building acoustics.
Ulla Juntti, Avdelningen för drift, underhåll och akustik i Sveriges Radio om tågproblemen.
Ulla Juntti, Division of Operation, Maintenance and Acoustics i Swedish Radio.
Det finns två laboratorier inom avdelningen: Laboratoriet för Akustik och vibrationer och eMaintenance lab.
There are two labs within the divison: the Acoustics and vibrations lab and the eMaintenance lab.

Användningsexempel för "akustik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUlla Juntti, Avdelningen för drift, underhåll och akustik i Sveriges Radio om tågproblemen.
Ulla Juntti, Division of Operation, Maintenance and Acoustics i Swedish Radio.
SwedishForskningsämnet teknisk akustik omfattar främst tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik.
Engineering Acoustics includes mainly applications in the automotive acoustics and building acoustics.
SwedishDet finns två laboratorier inom avdelningen: Laboratoriet för Akustik och vibrationer och eMaintenance lab.
There are two labs within the divison: the Acoustics and vibrations lab and the eMaintenance lab.
SwedishRoger Johnsson arbetar inom forskningsämnet Teknisk akustik med tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik.
Roger Johnsson works in the research subject Engineering acoustics with applications in automotive acoustics and building acoustics.
SwedishPublikationer Teknisk akustik
SwedishRajiv.Dandotiya, forskare vid Drift-, underhåll och akustik, har precis avslutat ett mycket framgångsrikt samarbete med Boliden.
Rajiv.Dandotiya, researchers at the Operation, maintenance and acoustics, has just completed a very successful collaboration with Boliden.
SwedishAvdelningen för drift, underhåll och akustik (DUA) omfattar forskningsämnena Drift & Underhållsteknik samt Teknisk akustik.
The Division of Operation, Maintenance and Acoustics (OMA) includes the research topics Operation and Maintenance Engineering and Engineering Acoustics.
SwedishDet samverkar med en rad andra discipliner, som musikpedagogik, ljudteknik och akustik, men även med andra konstarter, främst dans.
It interacts with a variety of other disciplines such as music education, sound engineering and acoustics, but also with other arts, especially dance.
SwedishÄmnet samverkar med en rad andra discipliner, som musikpedagogik, ljudteknik och akustik, men även med andra konstarter, främst dans.
The subject interacts with a number of other disciplines such as music education, sound engineering and acoustics, but also with other arts, especially dance.
SwedishSenaste tillskottet i vår infrastruktur är Studio Acusticum som är en konsertlokal med variabel akustik där vi kan förlägga delar av vår undervisning.
Latest addition to our infrastructure is Studio Acusticum who is a concert hall with variable acoustics where we can locate some of our teaching.
SwedishEtt första försök att förbättra denna sals akustik gjordes, akustiken vilken verkligen inte är tillfredsställande, den är som ni ser en av de minst tillfredsställande.
An initial attempt has been made to improve the acoustics of this Chamber, but they are still not at all satisfactory, as you are aware.
SwedishTeknisk akustik är ämnesområdet för projektet men unikt är att man samarbetar över flera ämnesdiscipliner som komposition, design och teknisk psykologi.
Engineering Acoustics is the research area of the project, but unique is that it works across multiple disciplines as composition, design and technical psychology.
SwedishVi ska titta på vilket som är det bästa sättet att ge föraren information om det här, säger Anders Ågren professor i Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.
We will examine what is the best way to provide the driver with information about this, says Anders Ågren Professor of Engineering acoustics at Luleå University of Technology.
SwedishÅr 2 består av en blandning av programmeringskurser, en introduktion till mediedesign och designteori, människa-datorinteraktion och akustik för medieproduktion och distribution.
Year 2 consists of a mixture of programming courses, an introduction to media design and design theory, human-computer interaction and acoustics for media production and distribution.