"aktningsvärd" - Engelsk översättning

SV

"aktningsvärd" på engelska

Se exempelmeningar för "aktningsvärd" för att hitta översättningar enligt kontext.

Svenskt-engelskt lexikon

Användningsexempel för "aktningsvärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet tycks vara en mycket aktningsvärd inställning till frågan från en särskild synpunkt.
This would appear to be a very respectable position on the matter, taking a specific point of view.
SwedishMontreal är en stad som är helt aktningsvärd, och som för övrigt erbjuder ett stort antal fördelar.
This is a perfectly worthy city, which also offers many advantages.
SwedishDen ekonomiska tillväxten är aktningsvärd och arbetslösheten sjunker, men jag tvivlar på att alla slovaker har glädje av det.
Economic growth is respectable; unemployment is falling, but I doubt whether all Slovaks are reaping the benefits of that.
SwedishDessutom är Polen en aktningsvärd ekonomisk partner, med tanke på att det är Europeiska unionens fjärde största exportmarknad, efter Förenta staterna, Schweiz och Japan.
Furthermore, Poland is an economic partner of substance, given that it represents the European Union's fourth export market after the United States, Switzerland and Japan.
SwedishDet är förvisso en aktningsvärd rapport, även om många hade förväntat sig flera detaljer och analyser och kanske också hade hoppats på mera konkreta förslag.
It must be said that it is a laudable report, despite the fact that many would have expected it to go into greater detail and analysis and, possibly, would have wished for a more concrete approach.