SV

aktning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Därför förtjänar Diana Wallis betänkande och hennes insatser vår fulla aktning.
This is why Mrs Wallis's report and efforts deserve full consideration.
Jag kallar honom ordförande av aktning och uppskattning av det engagemang som han alltid har visat i vårt parlament.
In calling him president, I do so out of esteem and consideration for the commitment he has always shown to our Parliament.
Vi vill ha en kulturförändring och en demokratisering av det nuvarande systemet, samt större aktning för parlamentet.
We would like to see a change in culture and democratisation of the existing system, as well as greater consideration for Parliament.
aktning (även: högaktning)
Jag hyser stor aktning för Carlos Coelho och stöder helhjärtat hans betänkande.
This explains my esteem for Carlos Coelho and I fully endorse his report.
Jag hyser stor aktning för Vytautas Landsbergis.
(DE) Madam President, I hold Mr Landsbergis in high esteem.
Han är en av de parlamentsledamöter som jag hyser mycket stor aktning för.
He is one of the Members of this House whom I hold in very high esteem.
Jag vill ge uttryck för den stora aktning jag hyser för föredraganden och hennes arbete.
I would like to express the very high regard I have for the rapporteur and for her work.
Jag hyser stor aktning för Michel Barnier, i likhet med hela min grupp.
   Mr President, I have a high regard for Mr Barnier, as does the whole of my group.
Trots all den aktning jag hyser för Bruno Trentin...
I have considerable regard for Bruno Trentin but?
2. "respekt"
Jag tror inte att Marín, med all aktning, har ansvaret för det här området.
With all due respect, I do not believe that Mr Marín is responsible for this area.
Italiens president bör alltid omnämnas med respekt och aktning här i parlamentet.
In this Chamber, the Italian President should only ever be referred to with respect and deference.
- (FR) Jag ber er att visa lite aktning för de offer som dog i Auschwitz och på andra ställen.
- (FR) Please, show a little respect for the victims who died at Auschwitz and elsewhere.

Användningsexempel för "aktning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror inte att Marín, med all aktning, har ansvaret för det här området.
With all due respect, I do not believe that Mr Marín is responsible for this area.
SwedishJag hyser stor aktning för Carlos Coelho och stöder helhjärtat hans betänkande.
This explains my esteem for Carlos Coelho and I fully endorse his report.
SwedishOch, i aktning för honom, ringde Katie upp efter att debattartikeln publicerats.
And, to his credit, Katie called him up after this op-ed piece came out.
SwedishDärför förtjänar Diana Wallis betänkande och hennes insatser vår fulla aktning.
This is why Mrs Wallis's report and efforts deserve full consideration.
SwedishMed all aktning för de dystra själarna visar samtliga ekonomiska varningslampor grönt ljus.
Whether or not the pessimists like this, all the economic lights are on green.
SwedishJag hyser stor aktning för Michel Barnier, i likhet med hela min grupp.
   Mr President, I have a high regard for Mr Barnier, as does the whole of my group.
SwedishHan är en av de parlamentsledamöter som jag hyser mycket stor aktning för.
He is one of the Members of this House whom I hold in very high esteem.
SwedishJag vill ge uttryck för den stora aktning jag hyser för föredraganden och hennes arbete.
I would like to express the very high regard I have for the rapporteur and for her work.
SwedishJag hoppas att projektet inte förlorar i aktning för att timmen är så sen.
I hope that the lateness of the hour will not downgrade the project.
SwedishItaliens president bör alltid omnämnas med respekt och aktning här i parlamentet.
In this Chamber, the Italian President should only ever be referred to with respect and deference.
Swedish- (FR) Jag ber er att visa lite aktning för de offer som dog i Auschwitz och på andra ställen.
- (FR) Please, show a little respect for the victims who died at Auschwitz and elsewhere.
SwedishDe arbetar mycket hårt för att hantera sina problem, och därför förtjänar de vår aktning.
They are making very great efforts to address their problems, and for this they deserve admiration.
SwedishTack så mycket, herr talman, för den aktning parlamentet visar rådets ordförandeskap.
Thank you very much, Mr President, for your compassion towards the Presidency-in-Office of the Council.
Swedish(ES) Tack så mycket, herr talman, för den aktning parlamentet visar rådets ordförandeskap.
Thank you very much, Mr President, for your compassion towards the Presidency-in-Office of the Council.
SwedishJag hyser stor aktning för Vytautas Landsbergis.
(DE) Madam President, I hold Mr Landsbergis in high esteem.
SwedishDessa iakttagelser innebär inte att vi har låg aktning för den stora turkiska nationen, absolut inte.
These observations do not imply that we have any less regard for the great Turkish nation; far from it.
SwedishKommissionär Schreyer har arbetat bra, och hon förtjänar verkligen parlamentets aktning.
   Mr President, Commissioner Schreyer has done a good job, and she well deserves the respect of this House.
SwedishJag vill betyga parlamentet min uppriktiga aktning.
I would like to pay my sincere respects to Parliament.
SwedishDenna enkla mening innefattar i sig storartade prestationer, prestationer som förtjänar aktning och erkännande.
This simple sentence represents splendid achievements, achievements which deserve respect and recognition.
SwedishTrots all den aktning jag hyser för Bruno Trentin ...
I have considerable regard for Bruno Trentin but?

Synonymer (svenska) till "aktning":

aktning