"aktivt deltagande" - Engelsk översättning

SV

"aktivt deltagande" på engelska

SV

aktivt deltagande {utrum}

volume_up
aktivt deltagande
Sådana projekt skall inbegripa aktivt deltagande av lokala kvinnoorganisationer.
Such projects must include active participation by local women.
läggs strategier fram för ett aktivt deltagande i den imperialistiska ockupationen.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
Regionalisering innebär alltså självförvaltning, ansvar och aktivt deltagande.
Regionalisation therefore means self-management, responsibility and active participation.

Användningsexempel för "aktivt deltagande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishläggs strategier fram för ett aktivt deltagande i den imperialistiska ockupationen.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
SwedishSådana projekt skall inbegripa aktivt deltagande av lokala kvinnoorganisationer.
It has still not been effective enough, however, in combating violence against women.
SwedishRegionalisering innebär alltså självförvaltning, ansvar och aktivt deltagande.
Regionalisation therefore means self-management, responsibility and active participation.
SwedishEtt mer aktivt deltagande från FN:s sida betraktas som viktigt för att bidra till detta.
More active involvement on the part of the UN is considered important in this direction.
SwedishSådana projekt skall inbegripa aktivt deltagande av lokala kvinnoorganisationer.
Such projects must include active participation by local women.
SwedishJag hoppas att det kan ske i år, med aktivt deltagande och stöd från kommissionens sida.
I hope it will happen this year, with the active participation and support of the Commission.
SwedishMen jag är säker på att aktivt utträde kommer att vara svårare att kontrollera än aktivt deltagande.
But I am sure that opt-out will be much more difficult to control than opt-in.
SwedishDet offentliga samrådet har öppnat för ett mer aktivt deltagande.
The opening of public consultation has fostered greater participation.
SwedishUnder den andra fasen såg vi ett aktivt deltagande från Förenade kungariket, Frankrike och Spanien.
The second stage saw the active participation of the United Kingdom, France and Spain.
SwedishDessa krav på ett mer aktivt deltagande för att lösa Georgiens problem ignorerades dock.
However, these calls for more active involvement in resolving Georgia's problems fell on deaf ears.
SwedishVi håller på att reformera finansmarknaderna med aktivt stöd och deltagande av parlamentet.
We are reforming the financial markets with the active support and participation of this Parliament.
SwedishUtbildningsmetodiken bygger på aktivt deltagande från deltagarna genom praktiska övningar.
Training methodology is based on active participation from the participants through practical exercises.
SwedishHär nedan finns länkar till organisationer som kan erbjuda dig det du vill ha: ett mer aktivt deltagande.
Find here links to organisations that can offer you what you dream of: a more active participation.
SwedishJag välkomnar ett aktivt EU-deltagande i krishantering och samarbete inom försvarsindustrin.
I welcome active participation by the EU in crisis management, together with cooperation within the defence industry.
SwedishJag välkomnar ett aktivt EU-deltagande i krishantering och samarbete inom försvarsindustrin.
I welcome active participation by the EU in crisis management, together with cooperation within the defence industry.
SwedishEtt aktivt deltagande i undervisningen är därför nödvändigt.
Active participation in teaching is essential.
SwedishJag är emellertid övertygad om att kommissionens förslag om aktivt deltagande är det bästa, huvudsakligen av två anledningar.
However, I am convinced that the Commission proposal for opt-in is best, for essentially two reasons.
SwedishDet betyder också frihet att förverkliga utbildningsambitioner och aktivt deltagande i det sociala och politiska livet.
It also means freedom to realise the ambitions of education and active participation in social and political life.
SwedishJag hoppas att detta initiativ kommer att genomföras effektivt och snabbt, med aktivt deltagande från berörda parter.
I hope that this initiative will be implemented effectively and promptly, with the active involvement of interested parties.
SwedishDessa två system kan inte finnas, eftersom systemet med aktivt utträde ("opt-out") kommer att åsidosätta alla system med aktivt deltagande ("opt-in").
These two systems cannot exist because the opt-out regime will override any opt-in systems.

Liknande översättningar för "aktivt deltagande" på engelska

aktivt adverb
English
deltagande substantiv
deltagande adjektiv
deltagande adverb
aktivt troende adjektiv
aktivt område substantiv
aktivt kol substantiv
aktivt lager  substantiv