SV

aktiviteter {pluralis}

volume_up
aktiviteter
Moderna brottssyndikat organiserar numera sina aktiviteter världsomspännande.
Modern criminal organizations are now organizing their activities on a global scale.
Tendenserna till koncentration av verksamheter och aktiviteter är tydliga.
There is a clear trend towards concentration of business and other activities.
Indonesien måste försöka stoppa milisen och dess aktiviteter i området.
The Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.

Användningsexempel för "aktiviteter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns ett stort antal sektioner som alla ordnar aktiviteter inom sitt område.
There are a large number of sections which all organizes activities in their area.
SwedishVi kommer att behöva se på kommunikation som en inbyggd kostnad i alla aktiviteter.
Communication will have to be considered as an in-built cost in all activities.
SwedishUtan kreativa aktiviteter får varken barn eller vuxna tillräckligt mycket motion.
Without creative activities, children and adults do not get enough exercise.
SwedishI kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
SwedishInsättandet av EU-medel måste vara inriktat på livskraftiga ekonomiska aktiviteter.
EU resources must be deployed with a view to promoting viable economic activities.
SwedishBortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
SwedishMedan klimatet i söder lockar människorna att göra andra sorters aktiviteter utomhus.
Whereas in the south the weather tempts people out to explore other activities.
SwedishI vårt kalendarium finner du alla våra föreläsningar, aktiviteter och event samlade.
In our calendar you will find all of our lectures, activities and events combined.
SwedishModerna brottssyndikat organiserar numera sina aktiviteter världsomspännande.
Modern criminal organizations are now organizing their activities on a global scale.
SwedishDeras aktiviteter utgör ingenting annat än en ny och sofistikerad form av slaveri.
Their activities amount to nothing less than a new and sophisticated form of slavery.
SwedishMen verkligheten är denna: människans aktiviteter har inte respekterat marken.
However, the reality is this: human practices have not respected the soil.
SwedishNu tänker jag främst på aktiviteter som involverar både ung och gammal i lika hög grad.
I am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
SwedishTendenserna till koncentration av verksamheter och aktiviteter är tydliga.
There is a clear trend towards concentration of business and other activities.
SwedishSjälvfallet måste EIB:s aktiviteter vara konsekventa och inte underminera varandra.
Needless to say, the EIB’s activities must be consistent and not undermine each other.
SwedishHittills har ingen nollgradig förgiftning upptäckts i samband med mänskliga aktiviteter.
In no field of human activity have we ever discovered a zero degree of pollution.
SwedishSamtliga dessa aktiviteter kommer att ha haft en inverkan på förebyggandet av diabetes.
All of these activities will have had an impact on the prevention of diabetes.
SwedishJag frågade henne vad man lägger ut på kultur, sport och sociala aktiviteter i byn.
I asked her what she spends on cultural, sports and social activities for the village.
SwedishDe första är en effekt av våra aktiviteter, de andra är en naturlig process.
The first is the effect of our activities; the other is a natural process.
SwedishVi vill inte att ungdomar ska dras in i olika oönskade sociala aktiviteter.
We do not want young people to be dragged into various undesirable social activities.
SwedishIdag genomför EU aktiviteter i östra Jerusalem som kostar 4,6 miljoner euro.
To date, in East Jerusalem, the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million.