"aktivitet" - Engelsk översättning

SV

"aktivitet" på engelska

SV aktivitet
volume_up
{utrum}

1. allmänt

aktivitet
volume_up
activeness {substantiv}
aktivitet (även: bransch, plan, spel, sport)
volume_up
game {substantiv}
aktivitet (även: virvel, snurrande, virvlande)
volume_up
whirl {substantiv}

2. "verksamhet, sysselsättning"

aktivitet (även: verksamhet, förehavande, flit, energi)
volume_up
activity {substantiv}
Senaste kontoaktivitet visar information om aktuell aktivitet i e-posten.
Last account activity shows you information about recent activity in your mail.
Därför måste det också sättas gränser för denna ekonomiska aktivitet.
That is why this economic activity also has to be subject to boundaries.
Man måste komma ihåg att hela denna aktivitet absolut inte är någon självklarhet.
It must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.

Synonymer (svenska) till "aktivitet":

aktivitet

Användningsexempel för "aktivitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är mycket viktigt att vi ser någon aktivitet på det området i rådet (transport).
It is very important that we get movement in that area in the Transport Council.
SwedishAvsikten är inte att minska kulturell aktivitet på Kuba eller finansieringen av den.
It is not designed to reduce cultural activities in Cuba, or limit their funding.
SwedishAvsikten är inte att minska kulturell aktivitet på Kuba eller finansieringen av den.
They cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
SwedishFysisk aktivitet kan vara så enkelt som att promenera i minst en halvtimme varje dag.
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
SwedishFör närvarande upplever vi en enorm aktivitet mot pressfriheten.
Mr President, we are currently witnessing massive attacks on the freedom of the press.
SwedishMedlemsstater med etablerade kulturprogram fortsatte sin aktivitet på Kuba.
Member States with established cultural programmes continued their activities in Cuba.
SwedishDet vi har fått se är mer aktivitet, mer sysselsättning och fler möjligheter.
There are currently companies which resolve certain issues themselves.
SwedishDen strategi vi bör anta ska utgå från utbildning och fysisk aktivitet.
The strategy that we should be adopting starts with education and training.
SwedishDet innebär ytterligare aktivitet från den brittiska sidan vad gäller deras rabatt.
That means further movement from the British side on their abatement.
SwedishAvtagandet inom USA:s ekonomiska aktivitet har återverkningar för Europeiska unionen.
The economic slowdown in the United States is having repercussions within the European Union.
SwedishJag välkomnar resolutionen och hoppas på aktivitet från kommissionen.
I welcome the resolution and hope to see some action from the Commission.
SwedishTvärtom blir många tjänstemän befordrade på grund av sådan aktivitet.
On the contrary, many officials are promoted because of such activities.
SwedishAvtagandet inom USA: s ekonomiska aktivitet har återverkningar för Europeiska unionen.
The economic slowdown in the United States is having repercussions within the European Union.
SwedishEkonomisk aktivitet kräver en klar lagstiftning som skydd.
The hustle and bustle of finance requires clear legislation for its protection.
SwedishMan har i flera sammanhang önskat större aktivitet från EU i fredsprocessen i Mellanöstern.
It is hoped that the EU will be more active in the Middle East peace process in many contexts.
SwedishMen abnormal aktivitet i spolformade gyrus kan istället framkalla hallucinationer av ansikten.
When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
SwedishMed det här kommandot öppnar du det markerade objektet i en egen aktivitet.
Use this command to open the selected object in a new task.
SwedishDet är hela problemet vad gäller kommissionens aktivitet.
That is the whole problem, as far as the Commission's actions are concerned.
SwedishBetydelsen av dessa länders delegationer ökar och man bör öka deras aktivitet.
The importance of the existing delegations from these countries is growing, and they must become more active.
SwedishAktivitet (eng. task) är den allmänna beteckningen på en begränsad del av ett programs funktioner och åtgärder.
A task represents a limited part of the functions and activities in a program.