SV

aktiebolag {neutrum}

volume_up
1. allmänt
aktiebolag (även: bolag)
volume_up
Corp. {substantiv}
aktiebolag
volume_up
stock company {substantiv} [USA]
2. näringsliv
När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital.
When you start a limited company you must have at least SEK 50 000 in share capital.
Är det ett aktiebolag som du ska köpa kan du börja med att studera de senaste årens bokslut.
If you are planning to buy a limited company, you can start by studying last year's accounts.
Det är i de flesta fall Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag.
In most cases, it is the Swedish Companies Registration Office that decides who will be the liquidator for a limited company.
Varför skulle egentligen detta europeiska aktiebolag vara attraktivt?
Why should this European limited liability company be such an attractive prospect?
Vilka är de förutsättningar som utgör ramarna för detta europeiska aktiebolag?
On which basic conditions is this European limited liability company founded?
Det kommer inte att finnas ett europeiskt aktiebolag, utan 15 europeiska aktiebolag.
There will not be one European limited liability company, but 15 European limited liability companies.
aktiebolag
aktiebolag (även: handelsbolag)
aktiebolag
3. finans
aktiebolag

Användningsexempel för "aktiebolag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVilka är de förutsättningar som utgör ramarna för detta europeiska aktiebolag?
On which basic conditions is this European limited liability company founded?
SwedishNär du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital.
When you start a limited company you must have at least SEK 50 000 in share capital.
SwedishCiampi-gruppen nämner i detta sammanhang även stadgar för ett europeiskt aktiebolag.
In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute.
SwedishVarför skulle egentligen detta europeiska aktiebolag vara attraktivt?
Why should this European limited liability company be such an attractive prospect?
SwedishI eftermiddags röstade vi för stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag.
This afternoon, we voted on the Statute for a European private company.
SwedishVi behöver sparbanker och kooperativa föreningar, liksom aktiebolag.
We need savings banks and cooperatives along with public limited companies.
SwedishFör aktiebolag gäller aktiebolagslagen och för handelsbolag handelsbolagslagen.
For Limited companies the Limited Companies Act applies and for partnerships the Partnerships Act.
SwedishDet bör fastställas att ett europeiskt privat aktiebolag verkligen har gränsöverskridande verksamhet.
the stipulation that a European private company really is active across borders.
SwedishBland de berörda parterna finns ett visst stöd för en stadga för europeiska privata aktiebolag.
There is some support amongst stakeholders for a European Private Company.
SwedishAxis Aktiebolag (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund.
Axis AB (publ) is a public Swedish stock corporation with its registered office in Lund, Sweden.
SwedishÄr det ett aktiebolag som du ska köpa kan du börja med att studera de senaste årens bokslut.
If you are planning to buy a limited company, you can start by studying last year's accounts.
SwedishDet kommer inte att finnas ett europeiskt aktiebolag, utan 15 europeiska aktiebolag.
There will not be one European limited liability company, but 15 European limited liability companies.
SwedishMöjligtvis kommer det inte att vara annorlunda när det gäller detta slags europeiska aktiebolag.
Perhaps things will not be different with this form of European limited liability company.
SwedishFlera gamla statliga post- och telefonbolag har omvandlats till aktiebolag.
Several old government postal and telephone companies have been converted to public limited companies.
SwedishI detta hänseende kan stadgan för europeiska privata aktiebolag bli ett användbart alternativ för dem.
The European private company statute could be a useful option for them in this respect.
SwedishSamrådet om europeiska privata aktiebolag inleddes i vederbörlig ordning i juli.
Consultation on the EPC was duly launched in July.
SwedishReglerna om likvidation av aktiebolag finns i aktiebolagslagen.
Regulations for the liquidation of limited companies can be found in the Limited Companies Act.
SwedishAllt detta är i sig ett skäl att stödja utarbetandet av en stadga för europeiska privata aktiebolag.
These reasons alone justify supporting the development of a European Private Company Statute.
SwedishJag kan försäkra honom om att detta inte hade gått för sig för ett publikt aktiebolag i Storbritannien.
I can assure him that as a UK PLC this simply would not do at all.
SwedishStadgan för europeiska privata aktiebolag, bolagsrätt (debatt)
Statute of the European Private Company, Company Law (debate)