"aktie" - Engelsk översättning

SV

"aktie" på engelska

volume_up
aktin {enb. plur.}
EN
EN
EN
SV

aktie {utrum}

volume_up
1. allmänt
volume_up
stock {substantiv} [USA]
Du kallar det för aktier, optioner, derivat, bostadslånskrediter.
You call them stock, or stock options, derivatives, mortgage-backed securities.
Och när de gjorde sin börsintroduktion, så kostade deras aktie runt 30 till 40 dollar och dök, och har aldrig handlats över 10.
And when they went IPO, their stock was at about 30 or 40 dollars and then plummeted, and it's never traded above 10.
par value stock
2. finans
aktie (även: andel)
volume_up
share {substantiv}
Tillåt mig tillägga en synpunkt på frågan om ” en aktie en röst ”.
Allow me to add a comment on the subject of ‘ one share, one vote’.
Tillåt mig tillägga en synpunkt på frågan om ”en aktie en röst”.
Allow me to add a comment on the subject of ‘one share, one vote’.
För oss handlar det om " en människa, en röst " i stället för " en aktie, en röst ".
We believe in 'one man, one vote ' more than 'one share, one vote '.

Användningsexempel för "aktie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVid en aktie- eller andelsöverlåtelse fortsätter företagets verksamhet som vanligt.
With a transfer of shares, the company's activities continue as before.
SwedishFör oss handlar det om "en människa, en röst" i stället för "en aktie, en röst".
We believe in 'one man, one vote' more than 'one share, one vote' .
SwedishFör oss handlar det om " en människa, en röst " i stället för " en aktie, en röst ".
We believe in 'one man, one vote ' more than 'one share, one vote '.
SwedishTillåt mig tillägga en synpunkt på frågan om ” en aktie en röst ”.
Allow me to add a comment on the subject of ‘ one share, one vote’.
SwedishTillåt mig tillägga en synpunkt på frågan om ”en aktie en röst”.
Allow me to add a comment on the subject of ‘one share, one vote’.
SwedishEn aktie, en röst - Proportionalitet mellan ägande och kontroll i företag som är börsnoterade i EU (debatt)
One share, one vote - Proportionality between ownership and control in EU listed companies (debate)
SwedishBör en utsläppsrätt som ett finansiellt instrument betraktas som likvärdigt en aktie eller en option?
Should an emission allowance, as a financial instrument, be regarded as being the equivalent of a share or an option?
SwedishAv dessa skäl har vi inte kunnat stödja införandet genom lagstiftning av principen ” en aktie / en röst ” som en allmän princip.
We believe that all of the European Parliament’ s activities should be transferred to Brussels.
SwedishVi skulle då ha kunnat diskutera en muntlig fråga med kommissionsledamot Charlie McCreevy om ”en aktie, en röst”.
We would then have been able to discuss an oral question with Commissioner McCreevy about 'one share, one vote'.
SwedishVårt nuvarande förslag om portföljhandel är att blockordningen kommer att gälla med avseende på varje ingående aktie.
Our current proposal on portfolio trades is that the block regime will apply with respect to each constituent share.
SwedishNågot utestående aktie- och aktiekursrelaterat incitamentprogram för styrelse och ledande befattningshavare finns inte.
There is no outstanding share or share price-related incentive program for the Board of members of the Executive Committee.
SwedishOch när de gjorde sin börsintroduktion, så kostade deras aktie runt 30 till 40 dollar och dök, och har aldrig handlats över 10.
And when they went IPO, their stock was at about 30 or 40 dollars and then plummeted, and it's never traded above 10.
SwedishTack för att ni har möjliggjort denna debatt om den muntliga frågan ”En aktie, en röst”.
author. - (FR) Mr President, thank you for allowing this debate to be organised on the 'One share, one vote' oral question.
SwedishVårt nuvarande förslag om portföljhandel är att blockordningen kommer att gälla med avseende på varje ingående aktie.
The Commission is not in favour of Amendment 7, which relates to deferring the publication of information relating to portfolio trades.
SwedishRisken för att aktie-, obligations- och optionshandeln flyttar till mindre transparenta och öppna marknader utanför Europa är stor.
The risk of trade in shares, bonds and options transferring to less transparent and less open markets outside Europe is great.
Swedishbörskurs/vinst per aktie
SwedishVissa är oroade över att den kan tolkas som ett krav på ”en aktie, en röst” och har av det skälet röstat för att punkten ska strykas.
Some are concerned that it could be a call for 'one share, one vote' and for that reason have voted for the deletion of the paragraph.
SwedishEn del problem togs upp och jag noterar särskilt oenigheten om ett antal områden, exempelvis när det gäller ”en aktie en röst”.
Some issues were raised and I note in particular the difference of opinion on a number of areas, for example as regards ‘one share, one vote’.
SwedishEn del problem togs upp och jag noterar särskilt oenigheten om ett antal områden, exempelvis när det gäller ” en aktie en röst ”.
Some issues were raised and I note in particular the difference of opinion on a number of areas, for example as regards ‘ one share, one vote’.
Swedishbörskurs/vinst per aktie

Synonymer (svenska) till "aktie":

aktie
aktier