"akten" - Engelsk översättning

SV

"akten" på engelska

EN
EN
EN
SV

akten {utrum}

volume_up
akten
volume_up
act {substantiv} (theater)
I tredje akten, gick vi in i Bosnien och Kosovo och vi såg ut att lyckas.
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
Det är en historisk tidpunkt: den sista akten av revolutionerna 1989.
It is an historic moment: the final act of the revolutions of 1989.
I syfte att anpassa akten till konstitutionen ändras den på följande sätt:
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:

Användningsexempel för "akten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi stöder för övrigt ändringsförslaget om den europeiska habeas corpus-akten.
Moreover, we do support the amendment relating to the European habeas corpus order.
SwedishVi har nu nått fram till den sista akten för detta viktiga direktiv.
Madam President, we have reached the final stage of this major directive.
SwedishI tredje scenen i första akten får han reda på att hans farbror mördade hans far.
Act one, scene three, he finds out that his uncle killed his father.
SwedishI tredje akten, gick vi in i Bosnien och Kosovo och vi såg ut att lyckas.
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
SwedishJag är därför rädd för att dagens debatt bara är första akten i en lång historia.
I fear that today's debate is only the first act in a long play.
SwedishI syfte att anpassa akten till konstitutionen ändras den på följande sätt:
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
SwedishDärigenom är akten redan med avseende på sin tillkomst behäftad med en tungt vägande brist.
This Act was therefore already seriously flawed by the way in which it came into being.
SwedishDetta är, hoppas jag, den sista akten i det banandrama som har pågått under många år.
This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years.
SwedishOm så inte sker, anses den föreslagna akten som icke antagen.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
SwedishTrots allt detta noterade jag också ett antal brister i den aktuella akten och förordningen.
For all this, I also note a number of shortcomings in the present dossier and Regulation.
SwedishOch, så klart, Regeringen kommer återinföra Registrerings akten igen.
And, of course, the government will reintroduce the Registration Act.
SwedishDärför, kommissionsledamot, är den finansiella punkten i den här akten av allra största vikt.
That is why, Commissioner, the financial section in this proposal is immensely important.
SwedishDet är en historisk tidpunkt: den sista akten av revolutionerna 1989.
It is an historic moment: the final act of the revolutions of 1989.
SwedishUnder tiden har vi också fått Prodi-akten för toppmötet i Göteborg.
We have now also received the Prodi paper for the Gothenburg Summit.
SwedishDe är en sorts ingenmansland, bortom lagen och bortom -akten.
They are a sort of no-man’s land, beyond the law and beyond the right of habeas corpus.
SwedishGenomförandet av den avfallspolitiska akten (1995) är verkligen ett steg i rätt riktning.
The implementation of the Waste Management Act (1995) is certainly a step in the right direction.
SwedishDet är som om akten är över och man kommer till delen hon gömt.
It's like the act is over... and you get to the part she's been hiding.
SwedishOrgandonation räddar liv; det är en gåva av en själv, som är den yttersta akten av solidaritet.
Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
SwedishDe är en sorts ingenmansland, bortom lagen och bortom -akten.
They are a sort of no-man’ s land, beyond the law and beyond the right of habeas corpus.
Swedishgodkänner alla ändringarna, anses akten i fråga som antagen,
approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;

Synonymer (svenska) till "akter":

akter
akta