"akta sig" - Engelsk översättning

SV

"akta sig" på engelska

SV

akta sig {verb}

volume_up
Politikerna i Europa måste akta sig för att använda sig av den här krisen för egna politiska målsättningar.
The politicians in Europe had better be careful about using this crisis for their own political ends.
Därför skall man akta sig så att stapling av frihandelsavtal inte leder till stora oönskade bieffekter i medlemsstaterna.
We must thus be careful to see that an accumulation of free trade agreements does not lead to major undesirable side effects in the Member States.
akta sig (även: se upp)

Användningsexempel för "akta sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishParlamentet borde akta sig för att lösa något som kanske inte ens existerar.
Parliament should be wary of trying to solve something that may not exist.
SwedishNu bör man akta sig för att direkt klassificera allt detta som bedrägeri.
We should not of course immediately assume that deception was intended in every case.
SwedishMan måste akta sig för slogans och förutfattade meningar på det här området.
We must beware of ready-made slogans and ideas on this issue.
SwedishMan skall också akta sig för övertro på multimedia.
We must also be cautious in placing too much faith in multi-media technology.
SwedishDet är visserligen sent, men vi är klarvakna, och nästa kommission bör akta sig.
Rest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware.
SwedishEU bör från sin sida akta sig för denna akuta fara.
For its part, the EU would do well to guard against this critical danger.
SwedishPolitikerna i Europa måste akta sig för att använda sig av den här krisen för egna politiska målsättningar.
The politicians in Europe had better be careful about using this crisis for their own political ends.
SwedishDärför måste man naturligtvis akta sig för att inta en alltför självsäker attityd och för alla slags tillkännagivanden.
That is why we must obviously stop ourselves from celebrating and trying to make an impact.
SwedishSom Brian Crowley nämnde måste den underliggande principen alltid vara caveat emptor [köparens undersökningsplikt, sv. köparen må akta sig].
As Mr Crowley mentioned, the underlying principle must always be caveat emptor.
SwedishDen som vill ha Ryssland på sin sida, vilken sida det nu är, bör akta sig för att trampa snett i Kaliningrad.
Anyone who wants Russia on their side, wherever they may be, had better not make any false moves over Kaliningrad.
SwedishI alla situationer gäller det att akta sig för att av politiska skäl sätta människors liv och hälsa på spel.
In every situation, care must be taken to avoid endangering human life or health for reasons of political expediency.
SwedishMan skall akta sig för att skapa precedensfall.
SwedishHederliga reseföretag kommer i framtiden att akta sig för att göra affärer med partner som inte kan garantera säkerheten till fullo.
The Commissioner indicated a moment ago that those promises were honoured as early as this afternoon.
SwedishEU bör akta sig för att bli medbrottsling till en regim som fullständigt struntar i de mänskliga rättigheterna.
The European Union should beware of becoming the accomplice of a regime which shows a complete disregard for human rights.
SwedishJag tycker också att det är angeläget att akta sig för en exponentiell ökning av särskilda sändebud, hur gott syftet än är.
I am also keen to guard against an exponential growth in the number of special envoys, however worthy the cause.
SwedishFörhållandet mellan handel, utveckling och fattigdom är med andra ord komplicerat, och man skall akta sig för förutfattade meningar.
The relationships between trade, development and poverty are complex, then, and we must avoid hasty judgments.
SwedishMan ska akta sig för skådespelerskor.
SwedishHederliga reseföretag kommer i framtiden att akta sig för att göra affärer med partner som inte kan garantera säkerheten till fullo.
Reputable travel companies will in future shy away from doing business with partners who cannot guarantee complete safety.
SwedishDen måste akta sig för att Europa inte skall styras av kapitalmarknadens inflatoriska och realekonomins deflatoriska logik.
It should take heed that Europe does not fall under the control of the logic of capital market inflation and deflation of the real economy.
SwedishPrecis som vanligt kommer att man att låta medlemsstaterna ratificera nya bestämmelser, men akta sig noga för att redovisa kostnaderna för dem.
As usual, we are going to make Member States ratify the new provisions, the cost of which we are trying hard to conceal.

Liknande översättningar för "akta sig" på engelska

akta verb
English
sig pronomen
föra med sig verb
English
dra med sig verb
English
dra åt sig verb
English
dra ihop sig verb
English
dra till sig verb
English
nöja sig verb
English
ha med sig verb
English
råka få med sig verb
English
få att lugna sig verb
English
ladda ur sig verb
få att lugna lägga sig verb
English
hjälpa att etablera sig verb
English
bege sig verb
English
lugna ner sig verb
English
avbörda sig verb
dela sig verb
English
rätta sig verb
English