"aktörer" - Engelsk översättning

SV

"aktörer" på engelska

EN
EN
SV

aktörer {pluralis}

volume_up
aktörer
Detsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
I detta sammanhang är samordning mellan alla internationella aktörer nödvändigt.
In this context, coordination of all international actors is essential.
Det är i detta sammanhang betydelsefullt att alla relevanta aktörer kommer till tals.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.

Användningsexempel för "aktörer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kommer att bli extra förmånligt för EU:s jordbrukare och ekonomiska aktörer.
It will be particularly beneficial for Europe's farmers and economic operators.
SwedishDet kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
It requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
SwedishVissa aktörer försöker använda mordet på Benazir Bhutto för sina egna syften.
Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
SwedishFör det tredje behöver vi bättre samordning mellan militära och humanitära aktörer.
Thirdly, we need greater coordination between military and humanitarian actors.
SwedishEtt förslag har diskuterats med experter från medlemsstater och berörda aktörer.
A draft has been discussed with experts from Member States and stakeholders.
SwedishAndra aktörer försöker att få plats i styrelsen, så det finns ett visst tryck.
Other actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
SwedishDessa aktörer kommer att spela en ännu viktigare roll när strategin genomförs.
They will play an even more significant role in the process of its implementation.
SwedishDetsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
SwedishVi behöver nya investeringar i energi, ny innovativ teknik och nya aktörer.
We need new investment in energy, new innovative technologies and new operators.
SwedishSamtliga bör fortsätta att arbeta i nära samarbete med övriga arktiska aktörer.
All should continue to work closely together with other Arctic stakeholders.
SwedishEtt alternativ är en 26:e EU-bestämmelse för övervakning av globala aktörer.
One possible option is a 26th European regime for supervision of global actors.
SwedishJag tror att detta kan vara till hjälp både för kandidaterna och för andra aktörer.
So I think that this can be of help both to the candidates and other stakeholders.
SwedishDet kommer att betyda flera skrupulösa aktörer och därmed flera olyckor à la Dover.
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
SwedishDetta hade inte varit möjligt utan ett samarbete från samtliga dessa aktörer.
Without the cooperation of all these actors this would not have been possible.
SwedishAlla politiska aktörer, deltagare och experter på området har nu mobiliserats.
All political players, operators and experts in this sector have now been mobilised.
SwedishJag anser i likhet med många aktörer att detta är en ovälkommen utveckling.
I believe, and many operators believe, that this is an undesirable development.
SwedishVi får inte heller bortse från det dödläge som dessa aktörer hade hamnat i.
Nor must we lose sight of the deadlock in which these players found themselves.
SwedishVi kan alltså i dag säga att det råder enighet mellan alla aktörer i denna fråga.
We can thus say today that there is agreement between all the players in this matter.
SwedishVidare är det så att inga aktörer har incitament att hindra denna utveckling.
Moreover, none of the players have any incentive to prevent this development.
SwedishJag är övertygad om att dessa aktörer inte tror att vi menar vad vi säger.
I am quite convinced that some of these actors think we do not mean what we say.

Synonymer (svenska) till "aktör":

aktör