"aktör" - Engelsk översättning

SV

"aktör" på engelska

EN
EN
SV

aktör {utrum}

volume_up
aktör (även: spelare, deltagare, lekande, spelande)
   – Som viktig internationell aktör bär Europeiska unionen ett globalt ansvar.
   As a major international player, the European Union bears a global responsibility.
Moskva är en central aktör på den internationella arenan.
Ladies and gentlemen, Moscow is a key player on the international stage.
Ekonomiskt och politiskt har folkrepubliken blivit en viktig aktör.
Economically and politically, the People’ s Republic has become an important player.
aktör (även: skådespelare, aktor)
volume_up
actor {substantiv}
EU måste bli en inflytelserik global aktör och kunna försvara sin ställning.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
Att det civila samhället erkänns som delaktig aktör är en stor nyhet.
Acknowledging civil society as an actor in the partnership is a major step forward.
Till sist måste vi vända oss mot en central aktör i denna del av världen.
Finally, we must turn towards a central actor in this part of the world.
aktör (även: deltagare)
Ambition och politiskt mod är vad jag önskar dagens aktörer.
Ambition and political courage - that is what I wish for today's participants.
Dessa människor är alltså aktörer och vi tillhör samma värld.
These women are active participants in this process and we live in the same world as they do.
Alltsedan postdirektivet 1997 har vi haft en definition som erkänns av alla aktörer på marknaden och som de använder utan problem.
Ever since the 1997 Postal Directive, we have had a definition recognised by all participants in the market and used by them without problems.

Användningsexempel för "aktör" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishVi har inte råd att låta FN bli en andra rangens aktör; FN måste bli kraftfullt.
We cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
SwedishNär det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
SwedishLandet är viktigt i strategiskt avseende, men också en viktig regional aktör.
It is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
SwedishAv detta följer att Europa ännu mer måste tänka på sig självt som en global aktör.
It follows that Europe needs even more to think of itself as a global player.
SwedishI betänkandet behandlas EU:s roll som en global aktör i internationella organ.
This report examines the role of the EU as a global player in international bodies.
SwedishFör tillfället uppfyller inte unionen sin roll som en global aktör tillräckligt väl.
At the moment, the Union is not fulfilling its role properly as a global actor.
Swedish   – Som viktig internationell aktör bär Europeiska unionen ett globalt ansvar.
   As a major international player, the European Union bears a global responsibility.
SwedishEU måste bli en inflytelserik global aktör och kunna försvara sin ställning.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
SwedishEU får inte glömma sin roll som ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
The EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
SwedishEU får inte glömma sin roll som en ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
The EU cannot forget its role as a leading actor on the world stage in every respect.
SwedishMoskva är en central aktör på den internationella arenan.
Ladies and gentlemen, Moscow is a key player on the international stage.
SwedishDetta innebär att en aktör aldrig känner sig lycklig så länge som det finns risker.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
SwedishEn central beståndsdel i detta förhållande är vår trovärdighet som aktör.
Central to that relationship is the credibility of the way we do our business.
SwedishEn enad union är en stark aktör, vilket situationen i Libanon har visat.
A unified Union is a strong player, as the situation in Lebanon has demonstrated.
SwedishEU har länge betraktats som en mycket viktig biståndsgivare, men ingen stor aktör.
For a long time the European Union has been seen as 'a very big payer but not a player'.
SwedishEuropa måste bli en ansvarig aktör när det gäller att lösa det cypriotiska problemet.
Europe must become a responsible player in finding a solution to the Cyprus question.
SwedishCentret skall vara ett verktyg för kommissionen och medlemsstaterna och ingen aktör.
The centre should be a tool for the Commission and the Member States, not an operator.
SwedishDen förhindrar nämligen att unionen blir en trovärdig aktör på den internationella arenan.
It prevents the Union from becoming a credible player on the international stage.

Synonymer (svenska) till "aktör":

aktör