"akronym" - Engelsk översättning

SV

"akronym" på engelska

EN
SV

akronym {utrum}

volume_up
akronym
(EN) Det går inte att lansera något nytt i världen i dag utan att göra det med en ny akronym.
We cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
Hur kan vi förvänta oss att ett land skall ha en identitet när det benämns med en akronym?
How can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
And finally, an acronym.

Användningsexempel för "akronym" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur kan vi förvänta oss att ett land skall ha en identitet när det benämns med en akronym?
How can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
Swedish(EN) Det går inte att lansera något nytt i världen i dag utan att göra det med en ny akronym.
We cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
SwedishDet som är löjligt är att denna kammare, som är en politisk organisation, benämner en stat med en akronym.
Mr President, what is ridiculous is that this Chamber, which is a political organisation, calls a state by an acronym.
SwedishI alla händelser kan ni vara säker på att vi alla från och med i dag kommer att veta vad denna akronym står för.
In any case, Mr Heaton-Harris, you can be sure that from today onwards we will all know what this acronym stands for.
SwedishOch slutligen, en akronym.
SwedishNärjag läste meningen, insåg jag att det nu finns en ny akronym, PPLE, det vill säga "svårt skuldsatta fattiga länder" .
When I read that sentence, I realized there is now a new abbreviation in French, PPLE, for 'pays pauvres lourdement endettés ' , or heavily indebted poor countries.
SwedishNärjag läste meningen, insåg jag att det nu finns en ny akronym, PPLE, det vill säga " svårt skuldsatta fattiga länder ".
When I read that sentence, I realized there is now a new abbreviation in French, PPLE, for 'pays pauvres lourdement endettés ', or heavily indebted poor countries.
Swedish. - (FR) Jag röstade för betänkandet om Ecris eftersom det bakom denna mystiska akronym ligger det viktigaste elementet i nätverket av nationella kriminalregister.
in writing. - (FR) I voted in favour of the report on ECRIS because behind this obscure acronym lies the key element in the networking of national criminal records.
SwedishEn välmående och stabil speciell administrativ region, SARHK - jag ber om ursäkt för denna akronym, men det är inte jag som kommit på den - är otvivelaktigt också önskan från Kinas regering.
A prosperous and stable Special Administrative Region, the SARHK - my apologies for this acronym, but I was not the one who thought it up - is doubtless what the Chinese Government wants too.