SV

akademisk examen {utrum}

volume_up
1. allmänt
akademisk examen (även: universitetsexamen)
2. "pl. examina"
akademisk examen (även: diplom, examensbevis, avgångsbetyg)
Medan en bra utbildning tidigare var en garanti för ett bra arbete är en akademisk examen i dag inte något som skyddar ungdomar från arbetslöshet.
While, in the past, a good education was a guarantee of a good job, these days, a higher education diploma or degree will not protect young people in particular from unemployment.

Användningsexempel för "akademisk examen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPlanering får inte endast förbehållas dem som har akademisk examen.
Planning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
SwedishKineser med akademisk examen tillför också ett allt större förädlingsvärde.
Chinese graduates are also moving up the value-added chain.
SwedishAkademisk examen i Datorvetenskap 2002 och doktorsexamen i Interaktiv visualisering 2004, Münsters universitet, Tyskland.
Degree in Computer Science 2002 and Ph.D. in Interactive Visualization, the University of Münster, Germany, 2004.
SwedishDet är viktigt att tidsperioderna för raster är klara och enkla att förstå och att det inte krävs en akademisk examen i matematik för att tillämpa dem!
It is important that the break periods be simple and easy to understand and that a degree in mathematics is not required to apply them!
SwedishAkademisk examen om minst 180 hp med inriktning väg- och vattenbyggnad eller arkitektur, samt minst 22,5 hp i matematik.
Bachelors degree of minimum 180 ECTS with at least 60 ECTS in the area of civil engineering or architecture and 22,5 ECTS in Mathematics at university level is required.
SwedishAkademisk examen om minst 180 hp i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap, Fysik eller Kemi, samt minst 22,5 hp i matematik.
Bachelors degree of minimum 180 ECTS with at least 60 ECTS in the area of mechanical engineering, material science, physics or chemistry.
SwedishMedan en bra utbildning tidigare var en garanti för ett bra arbete är en akademisk examen i dag inte något som skyddar ungdomar från arbetslöshet.
While, in the past, a good education was a guarantee of a good job, these days, a higher education diploma or degree will not protect young people in particular from unemployment.
SwedishAntalet ungdomar som har akademisk examen, vidareutbildning och doktorandutbildning, men som saknar arbete och framtidsutsikter att hitta ett sådant mångdubblas inom EU.
Cases of young graduates, with additional training and postgraduate training, but without a job and without prospects of finding one, are multiplying in the EU.
SwedishAkademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnena: gruvteknik, anläggningsteknik, naturresursteknik, samt minst 22,5 hp i matematik.
Bachelors degree of minimum 180 ECTS with at least 60 ECTS in the area of mining technology, constructions technology or nature resource technology.
SwedishKvinnor har lägre löner trots att de är mer välutbildade; 58 procent av antalet personer med akademisk grundexamen och 41 procent av de personer som innehar en högre akademisk examen är kvinnor.
Women earn lower salaries, even though they have more qualifications; 58 % of graduates and 41 % of holders of higher degrees are women.
SwedishHelt apropå, fastän det är lite mer än 100 år sedan kvinnor först deltog i den tjeckiska sekundärskolan 1871, är över 50 procent av de personer som innehar akademisk examen kvinnor.
It contains nothing that will make a real contribution to the rights of women, but simply general principles on nondiscrimination and gender equality.
SwedishJag har en akademisk examen i arabiska studier, och har blivit mycket oroad över det som hänt de senaste månaderna, veckorna och dagarna och över Rysslands växande ambitioner i Mellanöstern.
As a graduate in Arabic studies, I have been greatly alarmed in recent months, weeks and days at Russia’s growing ambitions in the Middle East.
SwedishJag har en akademisk examen i arabiska studier, och har blivit mycket oroad över det som hänt de senaste månaderna, veckorna och dagarna och över Rysslands växande ambitioner i Mellanöstern.
As a graduate in Arabic studies, I have been greatly alarmed in recent months, weeks and days at Russia’ s growing ambitions in the Middle East.
SwedishDet är viktigt att tidsperioderna för raster är klara och enkla att förstå och att det inte krävs en akademisk examen i matematik för att tillämpa dem!
A lot has changed in that time: the abolition of frontiers, the single customs document and better roads, which means you can now drive for long periods of time without any natural interruption.
SwedishHelt apropå, fastän det är lite mer än 100 år sedan kvinnor först deltog i den tjeckiska sekundärskolan 1871, är över 50 procent av de personer som innehar akademisk examen kvinnor.
Incidentally, even though it is only a little over 100 years since women first attended Czech secondary schools in 1871, nowadays over 50% of university graduates are women.
SwedishAkademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: kemi, kemiteknik, berg- och mineralteknik, materialteknik eller metallurgi.
Bachelors degree of minimum 180 ECTS with at least 60 ECTS in the area of chemistry, chemistry engineering, rock- and mineral technology, material engineering or metallurgy.

Liknande översättningar för "akademisk examen" på engelska

akademisk adjektiv
examen substantiv
ograderad examen substantiv
English
genomgå examen verb
English
avläggande av examen substantiv
English
avlägga examen verb
akademisk utbildning substantiv
genomgå en examen verb
English
akademisk fakultet substantiv