"ajournering" - Engelsk översättning

SV

"ajournering" på engelska

SV

ajournering {utrum}

volume_up
1. juridik
ajournering

Användningsexempel för "ajournering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi går nu till omröstning om begäran om ajournering av betänkande Karamanou.
I will now put to the vote the request to postpone the report by Mrs Karamanou.
SwedishJag vill uttala mig för den ajournering, som Schulz just har begärt.
Mr President, I would like to comment on the report, just as Mr Schulz just requested.
SwedishNi begär ajournering av omröstningen, enligt vad jag förstår.
Mr Lannoye, I understand that you are moving that the vote be adjourned.
SwedishVi går till omröstning om begäran om ajournering av debatten om Orlandos betänkande.
I will now put to the vote the request to postpone the debate on the report by Mr Orlando.
SwedishJag ber föredraganden att han, om han önskar ajournering, begär det vid omröstningen.
If the rapporteur wishes the vote to be postponed I would ask him to request this at voting time.
SwedishFru Ojala, ni bad om en ajournering enligt artikel 131.
Mrs Ojala, you are asking that the vote be adjourned pursuant to Rule 131.
SwedishVi skall nu rösta om begäran om ajournering av debatten.
We shall now proceed to the vote on the request to defer the debate.
SwedishUnder gårdagens sammanträde begärdes ajournering av debatten i enlighet med artikel 131.
Madam President, during the sitting yesterday adjournment of a debate was requested under Rule 131.
SwedishMen en ajournering av omröstningen är att föredra, och det är den bästa politiska signalen som vi kan sända ut.
But the preferable course and the best political signal we can give is to postpone the vote.
SwedishMen en ajournering av omröstningen är att föredra, och det är den bästa politiska signalen som vi kan sända ut.
But the preferable course and the best political signal we can give is to postpone the vote.
SwedishEn begäran finns om ajournering av detta betänkande.
It has been requested that this report be postponed.
SwedishFör om vi inte väljer en ajournering så förlorar vi nu ett påtryckningsmedel.
I cannot understand that, because if we do not vote for a postponement, we shall lose the leverage we have at this time.
Swedish(Parlamentet godkände begäran om ajournering.)
(Parliament approved the request for postponement)
SwedishDå måste förhandlingarna skjutas upp, kanske till och med avbrytas, så någon ajournering kommer inte att behövas.
The negotiations will then have to be suspended, perhaps even deferred, so an adjournment will not be necessary.
SwedishJag tvingades i mitt betänkande tyvärr meddela ytterligare en ajournering, som gäller Ekonomiska och sociala kommittén.
Unfortunately, I was forced to include another postponement in my report, this time in relation to the Economic and Social Committee.
SwedishBegäran gäller ajournering av denna debatt och att överlåta till ordförandekonferensen att fastställa datum.
Mr Nassauer, the motion is that this debate be deferred, leaving it to the discretion of the Conference of Presidents to fix a date for it.
Swedish(Parlamentet godkände begäran om ajournering av debatten.) Debatten är således ajournerad till det datum ordförandekonferensen beslutar.
(Parliament agreed to the request that the debate be deferred) The debate is therefore deferred to a date to be notified by the Presidents' Conference.
SwedishVi vädjar dock till parlamentet att här förorda en ajournering, så att det ändå blir möjligt att gemensamt ställa upp en handlingsplan fram till den 15 maj.
However, we call on Parliament for precisely this reason to vote for a postponement here, so that an action plan can be drawn up jointly by 15 May.
SwedishOm det står i dagens schema att en debatt börjar 10.30 vill jag framhålla för er att den ska börja 10.30, även om det blir nödvändigt med en kort ajournering.
If the schedule for the day says a debate starts at 10.30, I submit to you that it should start at 10.30, even if there has to be a short adjournment.
SwedishI början av aktualitetsdebatten hade vi en diskussion om tillämpningen av artikel 146 i arbetsordningen, det vill säga om ajournering av en debatt.
At the beginning of the topical and urgent debate, we had a discussion on the application of Rule 146 of the Rules of Procedure, that is to say adjournment of a debate.