"ajournera" - Engelsk översättning

SV

"ajournera" på engelska

Jag vill fråga er: skall vi ajournera till i morgon eftermiddag eller till torsdag eftermiddag?
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Vi övergår nu till omröstningen om Lannoyes begäran att ajournera omröstningen om denna punkt på föredragningslistan.
We will now proceed to vote on Mr Lannoye's request to adjourn the vote on this item on the agenda.
Vi övergår nu till omröstningen om Lannoyes begäran att ajournera omröstningen om denna punkt på föredragningslistan.
We will now proceed to vote on Mr Lannoye' s request to adjourn the vote on this item on the agenda.

Användningsexempel för "ajournera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill fråga er: skall vi ajournera till i morgon eftermiddag eller till torsdag eftermiddag?
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
SwedishRådet (jordbruk) väntar på att vi skall fatta ett beslut, och det vore inte bra att ajournera det.
The Council of Agricultural Ministers is waiting for our decision and a postponement would not be a good idea.
SwedishVi övergår nu till omröstningen om Lannoyes begäran att ajournera omröstningen om denna punkt på föredragningslistan.
We will now proceed to vote on Mr Lannoye's request to adjourn the vote on this item on the agenda.
SwedishVi övergår nu till omröstningen om Lannoyes begäran att ajournera omröstningen om denna punkt på föredragningslistan.
We will now proceed to vote on Mr Lannoye' s request to adjourn the vote on this item on the agenda.
SwedishOm vi måste ajournera nu är det ju inte lika intressant för besökarna.
I am also considering our many guests: if we suspend the sitting now, it will be less interesting for them.
SwedishVi måste nu ajournera sammanträdet under 20 minuter.
We have now reached the point which I was concerned about earlier - we have to interrupt the sitting for 20 minutes.
SwedishJag ber Er alltså att ajournera sessionen för att låta oss och Er behandla incidenten så att vi under ordnade och lugna förhållanden kan övergå till att rösta om resolutionen.
So I would ask you to suspend the sitting so that this incident can be dealt with and we can vote on the resolution in a calm and orderly fashion.