"agoni" - Engelsk översättning

SV

"agoni" på engelska

volume_up
agoni {enb. plur.}
EN
EN

"agony" på svenska

volume_up
agony {substantiv}
SV

agoni {enbart pluralis}

volume_up
1. "dödsångest"
agoni
EN

agony {substantiv}

volume_up
agony (även: anguish, squirm)
Varför vill du att jag ska leva i vånda?
That is a very different agony to a redundancy notice in an industry where profits often exceed the wealth of states.
Det är vånda som skiljer sig långt ifrån våndan av ett avskedande i en industri där vinsterna ofta överstiger välståndet i en del stater.
They hope that Europeans will forget the agonies of this people, our brothers.
De hoppas att européerna kommer att glömma folkets – våra bröders – våndor.
I think the agony of a whole continent takes precedence over special interests.
Jag anser att en hel kontinents dödskamp går före de enskilda intressena.
Death need only occur within 300 seconds - 5 long minutes of mortal fear, death agony, appalling pain!
Djurens död måste inträffa först efter 300 sekunder, d v s efter en fem minuter lång dödsångest, dödskamp, obarmhärtiga smärtor!

Synonymer (svenska) till "agoni":

agoni

Synonymer (engelska) till "agony":

agony