"agitation" - Engelsk översättning

SV

"agitation" på engelska

EN

"agitation" på svenska

volume_up
agitation {substantiv}
volume_up
agitator {substantiv}
SV

agitation {utrum}

volume_up
1. kemi
agitation
När jag hör de senaste talarna från bänkarna här uppe och deras agitation så hör jag också de nationella intressen som handlar om konflikter.
When I hear the latest speakers from the benches up here and their agitation, I can also hear the national interests in relation to conflicts.
Jag anser att det är ett första försiktigt steg mot att ta itu med harmonisering i frågor som väcker starka känslor och ger upphov till mycket politisk agitation.
I think it is a first cautious step towards dealing with harmonisation on issues that cause great emotion and a lot of political agitation.
Ansiktsabnormaliteter, mikrocefali, neurologiska problem med agitation, beteendestörningar, kognitiva problem eller till och med förståndshandikapp - detta är några av riskerna för barnet.
Facial abnormalities, microcephaly, neurological problems with agitation, behavioural problems, cognitive problems or even mental retardation: these are some of the risks for the child.
EN

agitation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
agitation (även: sedition)
2. kemi
agitation
When I hear the latest speakers from the benches up here and their agitation, I can also hear the national interests in relation to conflicts.
När jag hör de senaste talarna från bänkarna här uppe och deras agitation så hör jag också de nationella intressen som handlar om konflikter.
I think it is a first cautious step towards dealing with harmonisation on issues that cause great emotion and a lot of political agitation.
Jag anser att det är ett första försiktigt steg mot att ta itu med harmonisering i frågor som väcker starka känslor och ger upphov till mycket politisk agitation.
Facial abnormalities, microcephaly, neurological problems with agitation, behavioural problems, cognitive problems or even mental retardation: these are some of the risks for the child.
Ansiktsabnormaliteter, mikrocefali, neurologiska problem med agitation, beteendestörningar, kognitiva problem eller till och med förståndshandikapp - detta är några av riskerna för barnet.

Användningsexempel för "agitation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionens plan D är just detta: propaganda, agitation och inställsamhet, uppifrån och ned.
The Commission’s plan ‘D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
SwedishKommissionens plan D är just detta: propaganda, agitation och inställsamhet, uppifrån och ned.
The Commission’ s plan ‘ D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
SwedishNär jag hör de senaste talarna från bänkarna här uppe och deras agitation så hör jag också de nationella intressen som handlar om konflikter.
When I hear the latest speakers from the benches up here and their agitation, I can also hear the national interests in relation to conflicts.
SwedishJag anser att det är ett första försiktigt steg mot att ta itu med harmonisering i frågor som väcker starka känslor och ger upphov till mycket politisk agitation.
I think it is a first cautious step towards dealing with harmonisation on issues that cause great emotion and a lot of political agitation.
SwedishDet handlar uppenbarligen om agitation, för att successivt föra fram idén om en europeisk konstitution som ensam skulle legitimera en superstat som vi bara måste finna oss i.
This is an obvious case of propaganda, with the aim of bringing to the table the idea of a European Constitution which would itself legitimise a Super-State ready to be constituted.
SwedishAnsiktsabnormaliteter, mikrocefali, neurologiska problem med agitation, beteendestörningar, kognitiva problem eller till och med förståndshandikapp - detta är några av riskerna för barnet.
Facial abnormalities, microcephaly, neurological problems with agitation, behavioural problems, cognitive problems or even mental retardation: these are some of the risks for the child.

Synonymer (engelska) till "agitation":

agitation
agitator
English
agitating