"aggressiv" - Engelsk översättning

SV

"aggressiv" på engelska

SV aggressiv
volume_up
{adjektiv}

aggressiv (även: stridslysten, angripande)
volume_up
aggressive {adj.} (pugnacious, threatening)
Vilka försvarsmekanismer och garantier finns som skydd mot aggressiv export?
What defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Inte alla vill vara med om karriärjakt och aggressiv marknadsföring
Not everyone wants to join in with career addiction and aggressive marketing.
Unionen har reducerats till en aggressiv och anspråksfull liberal doktrin.
The Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
aggressiv (även: stridslysten, krigförande)
volume_up
belligerent {adj.} (pugnacious, threatening)
aggressiv (även: fientlig, stridig, ovänlig, motvillig)
Att det finns isolerade fall av tjuvfiskare gör att fångstverksamheten misskrediteras och att den framställs som aggressiv mot miljön under alla omständigheter.
The existence of isolated cases of illegal fishing is delegitimising fishing activity, and making it look environmentally hostile.
aggressiv (även: våldsam, stridslysten, bråkig)
aggressiv (även: motsträvig, sträv)
aggressiv (även: elak, arg, sur, snarstucken)

Synonymer (svenska) till "aggressiv":

aggressiv

Användningsexempel för "aggressiv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta förväntas leda till en mindre aggressiv politik och slutligen till avrustning.
This is expected to result in milder policies and, ultimately, disarmament.
SwedishSådana aktiva åtgärder innebär att EU tillämpar en mer aggressiv industripolitik för denna enormt viktiga sektor.
It is about ensuring that international trade in this sector can take place on the basis of justice and fair play.
SwedishIbland kan reklam vara vilseledande för konsumenten, och marknadsföring kan vara aggressiv och otillbörlig.
We will, at last, have the ammunition to deal with that when this legislation comes into force across the European Union.
SwedishUzbekistan är ett uråldrigt kulturlandskap som har frambringat stater som furstendömena Bukhara och Kokand och som sedan föll offer för en aggressiv kolonialism.
We are still awaiting such transformations in Belarus, and unfortunately there is no sign of them in Uzbekistan either.
SwedishVidare har vi sett att de allmänna reglerna om illojal konkurrens inte är tillräckliga för att få bukt med en affärsstrategi som bygger på aggressiv prissättning.
Furthermore, we have seen that the commercial strategy of predatory pricing is not controllable simply by applying the general rules on unfair competition.
Swedish"Det som är känt som Avdelningen för Indianfrågor skapades under Krigsdepartementet och satte tidigt en aggressiv ton i relationen med ursprungsbefolkningen.
What is known as the Bureau of Indian Affairs was created within the War Department, setting an early tone of aggression in our dealings with the Native Americans.
SwedishEuropeiska unionens politik har aldrig varit och kommer aldrig att bli aggressiv, men Europeiska unionen är inte och kan inte heller vara en simpel diskussionsklubb som delar ut goda råd.
We did not react, and it was only when these flagrant injustices manifested themselves in the second round that we all bestirred ourselves.