"aggregat" - Engelsk översättning

SV

"aggregat" på engelska

SV

aggregat {neutrum}

volume_up
aggregat (även: massa, samling, hop, summa)
Vi försöker detektera dessa aktiva, men instabila, aggregat med diffusions NMR och genom att fånga dem på ytan på nanopartiklar.
We are trying to detect these active but unstable aggregates by diffusion NMR measurement and also by trapping them on nanoparticle surfaces.
aggregat (även: enhet, grupp, lag, avdelning, apparat, förband)
volume_up
unit {substantiv}
Slovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU: s fonder.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
Slovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU:s fonder.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.

Användningsexempel för "aggregat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSlovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU:s fonder.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
SwedishSlovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU: s fonder.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
SwedishStängningen av detta aggregat ökar enligt beräkningar koldioxidutsläppen med ca 3,5 miljoner ton årligen.
According to calculations made, closing this power station will increase carbon dioxide emissions by approximately 3.5 million metric tons per year.
SwedishVi försöker detektera dessa aktiva, men instabila, aggregat med diffusions NMR och genom att fånga dem på ytan på nanopartiklar.
We are trying to detect these active but unstable aggregates by diffusion NMR measurement and also by trapping them on nanoparticle surfaces.
SwedishRådet måste alltså upphöra med att vara ett aggregat av nationella verkställare som sammanträder i hemlighet och praktiskt taget fattar alla beslut enhälligt.
This is definitely not the case at the moment. Therefore, the Council must no longer be a gathering of national executives meeting in secret and deciding virtually everything unanimously.