"agera mycket snabbt" - Engelsk översättning

SV

"agera mycket snabbt" på engelska

EN
SV

agera mycket snabbt {verb}

volume_up
agera mycket snabbt (även: hoppa, hoppa över)

Användningsexempel för "agera mycket snabbt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kommer att avsluta med en snabb presentation av de områden där vi nu måste agera mycket snabbt.
I will conclude with a rapid presentation of the ideas on which very swift action is needed.
SwedishVi måste följaktligen agera mycket snabbt, innan det är för sent.
We must therefore act very promptly before it is too late.
SwedishOm EU vill stödja den nuvarande moldaviska regeringens väg mot EU måste Bryssel agera mycket snabbt i den här frågan.
If the European Union wishes to support the current Moldovan Government's European course, Brussels must attend to this very quickly.
SwedishInför denna nya offensiv från kommissionen, som inte kan låta bli att visa sin avregleringsvilja, var det viktigt att agera mycket snabbt.
Faced with this new offensive by the Commission, which is bent on deregulation, it was important to react very quickly.
SwedishJag träffade några av dem i går och de sade att kommissionen bör agera mycket snabbt, så att vi kan ingå i denna byrå i vår egenskap av europeisk union.
I met some of them yesterday and they told me that the Commission had to act very quickly in order that we should become, as the European Union, part of this world-wide agency.
SwedishDen nya regeringen, med sitt nya, starka mandat, måste agera mycket snabbt för att fullt ut genomföra alla bestämmelser i associeringsavtalet och i tilläggsprotokollet.
The new government, with its fresh, strong mandate, needs to move very fast to fully implement all the provisions of the Association Agreement and its Additional Protocol.
SwedishDärför vill jag be er att agera mycket snabbt i den här frågan. Ingen av Europeiska unionens medlemsstater får ställa sig utanför dessa mycket nödvändiga bestämmelser.
For this reason, I would ask you to act more quickly and I would ask that nobody in the European Union should remain on the sidelines when these rules are so very necessary.
SwedishVi tryckte på oerhört mycket - och ni fru talman var engagerad i detta - för att försöka nå en ståndpunkt där vi skulle kunna vara flexibla och agera mycket snabbt som parlament.
We pressed extremely hard - and you, Madam President, were involved in this - to try and get to a position where we could be flexible and act very rapidly as a parliament.

Liknande översättningar för "agera mycket snabbt" på engelska

agera verb
snabbt adverb
snabbt interjektion
English
mycket adverb
mycket adjektiv