"Afrika söder om Sahara" - Engelsk översättning

SV

"Afrika söder om Sahara" på engelska

SV

Afrika söder om Sahara [exempel]

volume_up
Afrika söder om Sahara
I Afrika söder om Sahara dör en av 16 kvinnor till följd av graviditet, till exempel vid förlossningar eller på grund av osäkra aborter.
In Sub-Sahara, 1 in 16 women dies as a result of pregnancy, for example in child birth or due to an unsafe abortion.

Användningsexempel för "Afrika söder om Sahara" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTre fjärdedelar av befolkningen är drabbade av aids/hiv i Afrika söder om Sahara.
Three quarters of the population suffer from AIDS/HIV in Sub-Saharan Africa.
SwedishDen sydafrikanska ekonomin står för 50 procent av BNP i Afrika söder om Sahara.
The South African economy accounts for 50% of the GDP of Sub-Saharan Africa.
SwedishEtt förödande faktum är att i Afrika söder om Sahara dör en kvinna av 16 i barnsbörd.
Here is a damning fact: in sub-Saharan Africa one woman in 16 dies in childbirth.
Swedish. ~~~ Detta är genomsnittet för hela Afrika söder om Sahara.
So look at the average here -- this is the average for all of sub-Saharan Africa.
SwedishI detta utvecklingspaket har också särskild vikt lagts vid Afrika söder om Sahara.
In this ‘development’ package, particular emphasis is also placed on Sub-Saharan Africa.
SwedishI detta utvecklingspaket har också särskild vikt lagts vid Afrika söder om Sahara.
In this ‘ development’ package, particular emphasis is also placed on Sub-Saharan Africa.
SwedishDet finns 290 miljoner människor som lever under existensminimum i Afrika söder om Sahara.
There are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
SwedishHälften av befolkningen i Afrika söder om Sahara lever fortfarande i fattigdom.
Half the population of sub-Saharan Africa is still living in poverty.
SwedishEG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara (omröstning)
EC Development Assistance to Health Services in Sub-Saharan Africa (vote)
SwedishDen andra omständigheten är att Afrika söder om Sahara är den fattigaste regionen i världen.
The second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
SwedishEn barn som föds i Afrika söder om Sahara har en chans på sex att inte dö före fem års ålder.
A child born in sub-Saharan Africa has a one in six chance of dying before age 5.
SwedishI Afrika söder om Sahara är det fler barn som inte går i skolan än för ett decennium sedan.
In sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
SwedishNigeria är ett av de största och potentiellt rikaste länderna i Afrika söder om Sahara.
Nigeria is one of the largest and, potentially, richest countries in sub-Saharan Africa.
SwedishSjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård (kortfattad redogörelse)
Health care systems in Sub-Saharan Africa and Global Health (short presentation)
SwedishI detta avseende utgör Afrika söder om Sahara en egen särskilt problematisk helhet.
In that connection, sub-Saharan Africa constitutes a separate, particularly problematically area.
SwedishJag stöder betänkandet om sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård.
I support the report on health care systems in sub-Saharan Africa and global health.
SwedishI Afrika söder om Sahara utgör kvinnorna 55 procent av de vuxna hiv-smittade.
In sub-Saharan Africa, 55 % of HIV infected adults are women.
SwedishNästa gång talar vi om Afrika söder om Sahara och så småningom kommer alla att komma hit.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
SwedishI båtarna fanns flyktingar från Nordafrika och Afrika söder om Sahara.
These boats were carrying people from North and sub-Saharan Africa.
SwedishI Afrika söder om Sahara utgör kvinnorna 55 procent av de vuxna hiv-smittade.
In sub-Saharan Africa, 55% of HIV infected adults are women.